Rannikkovesillä kalaa olisi enemmän, ja koko saalis jakautuisi reilummin.

Maailman alati hupenevien kalakantojen suojelemiseksi on ehdotettu kalastuksen kieltämistä kansainvälisillä merialueilla. Pyynti rajoittuisi vain maiden omiin aluevesiin. Tuoreiden laskelmien mukaan saalis ei kiellosta pienenisi ja voisi jopa kasvaa. Arvio julkaistiin Scientific Reports -lehdessä, ja tulokset esiteltiin myös Yhdysvaltain tiedeviikolla San Josessa.

Pyynnin loppuminen ulkomerellä kasvattaisi saaliita rannikkovaltioiden omilla lähivesillä 18 prosenttia. Tämä säilyttäisi maailman kalasaaliin ennallaan. Arvio on varovainen, ja vähemmän varovaisessa arviossa kokonaissaalis peräti kasvaa.

Kiellon teho perustuu siihen, että monet kalat liikkuvat sekä ulkomerellä että rannikon lähettyvillä. Kun eväkkäitä pyydetään vähemmän ulkomerellä, niitä kulkea entistä lukuisampina valtioiden aluevesille, missä valtaosa kalastuksestakin tapahtuu.

Kielto johtaisi myös tasapuolisempaan saaliin jakautumiseen maiden välillä. Kalatalouden tutkija Rashid Sumaila Brittiläisen Kolumbian yliopistosta muistuttaa, että kansainväliset merialueet kuuluvat kaikille mutta tällä hetkellä niiden hyödyt menevät harvoille. Ulkovesillä pyytävistä valtioista kymmenen rohmua käärii 71 prosenttia pyynnistä saadusta taloudellisesta hyödystä.

Kalastuskiellossa häviäisivät esimerkiksi Etelä-Korea, Taiwan ja Japani, jotka pyytävät runsaasti kansainvälisillä vesillä. Voittajia olisivat muun muassa Euroopan unionin maat lukuun ottamatta Espanjaa ja Ranskaa, Yhdysvallat, Kanada sekä monet vähiten kehittyneet maat. Suomikin kuuluisi hyötyjiin.