Kuva: Wikimedia Commons
Kuva: Wikimedia Commons

Hinta voi olla laadun tae myös lääkkeissä; ainakin se tehostaa lumevaikutusta.

Kipu hellittää varmemmin, jos potilas kuvittelee saavansa uutta kallista lääkettä kuin alennustavaraa, vaikka molemmat olisivat samaa lumelääkettä.

Yhdysvaltalaisen Duken yliopiston ja Massachusettsin teknillisen korkeakoulun (MIT) tutkijat antoivat 82 koehenkilölle kevyitä sähköiskuja ja lumelääkettä niiden aiheuttaman kivun lievittämiseksi.

Koehenkilöitä pyydettiin arvioimaan kokemansa kivun voimakkuutta ennen ja jälkeen ”kipulääkkeen” antamista. Heille oli annettu etukäteen esite lääkkeestä. Toisen ryhmän esitteessä lääkkeen sanottiin olevan uusi kipulääke ja sen hinnaksi mainittiin 2,50 dollaria annokselta. Toinen ryhmä kuvitteli saavansa 10 sentin hintaista alennuslääkettä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Kallista lääkettä saaneista 85 prosenttia koki kivun lieventyvän lääkkeen ansiosta, halpaa lääkettä saaneista vain 61 prosenttia. Ihmiset näyttävät siis luottavan enemmän kalliiseen kuin halpaan lääkkeeseen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkimuksen johtajan Dan Arielyn mukaan tulos antaa aihetta miettiä, kuinka eri rinnakkaisvalmisteiden hinta vaikuttaa lääkkeen tehoon. Myös lääkepakkauksen vihjeet ja lääkärin arvovalta voivat vaikuttaa ratkaisevasti potilaan luottamukseen lääkettä kohtaan.

Tutkimuksen julkaisi Journal of the American Medical Association

Sisältö jatkuu mainoksen alla