Valtameret olivat viitisensataa miljoonaa vuotta sitten vähähappisia ja myrkyllisiä.

Kambrikauden loppuvaiheen valtameristä puuttui happea, kävi ilmi Naturessa tällä viikolla julkaistusta tutkimuksesta.

Harvardin yliopiston tutkija Benjamin Gillin kollegoineen tekemä tutkimus voi auttaa ymmärtämään evoluution tapahtumia tuolla aikakaudella.

On esitetty, että valtamerien pintakerrosten alaiset vesimassat olisivat olleet laajalti hapettomia Kambrikauden myöhäisvaiheessa. Näyttöä tästä on kuitenkin ollut vaikea saada. 

Gill kollegoineen analysoi rikki-isotooppilukemia kuudesta eri alueelta otetusta myöhäisen kambriajan kivistä, jotka olivat noin 499 miljoonaa vuotta vanhoja.

Rikki- ja hiili-isotooppianalyysi tuolta ajalta tuki käsitystä, jonka mukaan valtamerissä oli laajoja hapettomia ja rikkipitoisia alueita.

Tutkimuksen tekijöiden mukaan hapettomuuden aiheuttamat ympäristöhaasteet saattoivat olla yksi, ellei tärkein syy eläinten huimaan evoluutiopyrähdykseen kambrikauden valtamerissä.