Tutkimustulos lisää tietoa kannabiksen käytön ja skitsofrenian välisestä yhteydestä.

Tutkijat ovat onnistuneet selvittämään, miten marihuanan ja muiden kannabistuotteiden vaikutus käyttäjän tunnetiloihin syntyy aivoissa.

Huumeiden on tiedetty toimivan niin sanottujen kannabinoidireseptorien välityksellä, mutta tarkka vaikutusmekanismi aivoissa on ollut mysteeri.

Länsi-Ontarion yliopiston neurotieteilijät havaitsivat, että kyseisten reseptorien aktivointi hypotalamuksen alueella vaikuttaa voimakkaasti tunneperäisen tiedon ja muistin prosessoimiseen aivoissa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Samalla aktivoitui etuotsalohkon alue, joka kontrolloi tunteisiin liittyvien muistikuvien voimakkuutta sekä aisteihin perustuvan tiedon tunnepohjaista merkittävyyttä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Entuudestaan on tiedetty, että skitsofreniaa sairastavilla on poikkeavuuksia juuri näillä hypotalamuksen ja etuotsalohkon alueella. Nyt samat aivojen alueet osoittautuivat tärkeiksi kannabiksen aiheuttaminen tunnetilojen kannalta.

Tulosta pidetään kliinisesti merkittävänä aiempien tutkimustuloksien kannalta. Joidenkin tutkimuksien mukaan kannabiksen käyttö nuoruudessa saattaa lisätä riskiä sairastua skitsofreniaan myöhemmin.

Kannabinoidireseptorien välityksellä vaikuttavat huumeet voivat vääristää aisteihin perustuvan tiedon merkitystä, mikä puolestaan voi johtaa psykoottisiin sivuvaikutuksiin, kuten vainoharhaisuuteen.

Tutkijaryhmän mukaan löydettyä vaikutusmekanismia voisi käyttää hyväksi kehitettäessä psykoosilääkkeitä. Hyötyä voisi olla myös posttraumaattisesta stressireaktiosta kärsivien potilaiden hoidossa.

Tutkimuksen julkaisi Journal of Neuroscience. Tiivistelmä löytyy myös yliopiston sivuilta.

 

Sisältö jatkuu mainoksen alla