Hamppukasvista valmistetaan marihuanaa. Kuva: Wikimedia Commons
Hamppukasvista valmistetaan marihuanaa. Kuva: Wikimedia Commons

Kaksostutkimukset vihjaavat, että kannabikseen yhdistetty henkisten kykyjen takkuaminen johtuu muista tekijöistä kuin itse aineesta.

Nuorten marihuanan käyttö on tutkimuksissa kytketty älykkyyden, muistin, keskittymiskyvyn ja verbaalisten kykyjen heikentymiseen. On kuitenkin ollut epäselvää, johtuvatko kognitiiviset pulmat suoraan kannabiksesta vai jostakin muusta.

Psykologit Joshua Isen Minnesotan ja Nicholas Jackson Etelä-Kalifornian yliopistosta kollegoineen päättivät selvittää asiaa. He perkasivat marihuanan yhteyttä kognitiiviisiin muutoksiin kahdesta seurantatutkimuksesta, joihin osallistui yhteensä 3 000 kaksosta.

Koehenkilöiden älykkyyttä mitattiin 9–12-vuotiaana. Testit toistettiin 17–20-vuotiaana.

Analyysi osoitti, että marijuanan käyttäjien testitulokset olivat huonompia kuin ei-käyttäjien. Lisäksi niin kutsuttu kiteytynyt älykkyys laski merkitsevästi kannabiksen käyttäjillä esimurrosiän ja aikuisuuden välissä.

Käytön määrällä ei kuitenkaan ollut vaikutusta alamäkeen, tutkijat huomasivat. Siksi he ottivat seuraavaksi vertailuun vain sellaiset identtiset ja epäidenttiset kaksosparit, joista toinen kaksonen käytti marihuanaa ja toinen ei. Nyt älykkyystestien tuloksissa ei löytynyt eroja.

Tutkijoiden mukaan tulos vihjaa, että nuorilla kannabiksen käyttäjillä havaittu tiedollisten kykyjen heikeneminen ei juonnu marihuanan myrkyllisyydestä hermosoluille, vaan tekijöistä heidän perheympäristössään.

Tutkimuksen julkaisi Pnas.