Käärimätön marihuanasätkä.
Käärimätön marihuanasätkä.

Alle 17-vuotiaana kannabista käyttäneillä on muita suurempi vaara sairastua masennukseen.

Kannabista käyttävät nuoret saattavat sairastua tavallista herkemmin masennukseen. Huumeen masennusvaikutuksista on saatu viitteitä aiemminkin, mutta tulokset eivät ole olleet yksiselitteisiä.

Alle 17-vuotiaana kannabista käyttäneiden riski masentua myöhemmin elämässään on noin puolitoista kertaa suurempi kuin muiden, American Journal of Epidemiology -lehdessä julkaistuista tuloksista ilmenee.

Yhteys ei vaihdellut sukupuolen, iän tai tupakoinnin vaikutuksesta. Se ei myöskään johtunut muista mielenterveysongelmista. Ainoan poikkeuksen muodostivat käytöshäiriöitä potevat, joilla yhteyttä ei havaittu.

Tutkimus perustui WHO:n vuosina 2001 - 2005 toteuttamaan mielenterveyskyselyyn, johon vastasi 85 000 henkilöä 17 maasta. Varhainen kannabiksen käyttö yhdistettiin masennukseen viiden maan aineistoissa.

Nykytiedon perusteella kannabis saattaa lisätä skitsofrenian riskiä sille geneettisesti alttiilla henkilöillä. Pitkäaikainen polttaminen voi aiheuttaa myös hengitysteiden sairauksia sekä keskittymisen, muistin ja oppimisen ongelmia.

Tutkimuksen julkaisi American Journal of Epidemiology.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim