Ydinvoiman lisärakentaminen olisi väestön terveyden kannalta paras ratkaisu, arvioi Kansanterveyslaitos (KTL) Kauppa- ja teollisuusministeriölle antamassaan lausunnossa ....

Ydinvoiman lisärakentaminen olisi väestön terveyden kannalta paras ratkaisu, arvioi Kansanterveyslaitos (KTL) Kauppa- ja teollisuusministeriölle antamassaan lausunnossa .

Ydinvoiman terveysriskit ovat muita sähköntuotantovaihtoehtoja vähäisempiä. Jos viidennen voimalan rakentaminen korvaa fossiilisten polttoaineiden, kuten kivihiilen, käyttöä, voidaan myös hillitä terveyshaittoja. Fossiilisen energiantuotannon syöpä-, sydän- ja hengityselinvaarat ovat erittäin suuret ja vaikuttavat selvästi väestön kokonaiskuolleisuuteen. Ydinvoiman merkittävin riski on puolestaan onnettomuus, jonka todennäköisyys länsimaissa on hyvin pieni. Polttoon perustuva energiantuotanto aiheuttaa jatkuvasti haittoja, ydinvoima vain suuronnettomuuden jälkeen. Ydinjätteen mahdollisista ja kaukaiseen tulevaisuuteen liittyvistä riskeistä keskusteltaessa olisi myös hyvä muistaa, että kivihiilen radioaktiivisista ja kemiallisista syöpää aiheuttavista aineista koituu haittoja varmuudella jo nykyiselle sukupolvelle, lausunnossa todetaan.

Kansanterveyslaitos suhtautuu nihkeästi sähkön säästöön, koska sillä ei leikata riittävästi fossiilista energiantuotantoa. Liika säästäminen voi myös aiheuttaa arvaamattomia uusia terveysriskejä. Nykyinen rakennustapa - tiiviit asunnot ja vähäinen ilmanvaihto - yhdistettynä energiansäästöön saattaa lisätä syövaarallisen radonin pitoisuuksia sisäilmassa ja vauhdittaa kosteusvaurioiden syntyä, joka johtaa moniin hengitystiesairauksiin.

Suomen sähköstä yli kolmannes tuotetaan kotimaisella energialla ja siitä lähes puolet päästöttömällä vesivoimalla. Toinen kolmannes tuotetaan ydinvoimalla. Kivihiilen osuus on noin kymmenen prosenttia, samoin maakaasun. Sähkön osuus energian loppukulutuksesta on noin neljännes. Siitä teollisuus käyttää yli puolet.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla