Vasenkätisiä on joka kymmenes. Kuva: Alejandro Escamilla / Wikimedia Commons
Vasenkätisiä on joka kymmenes. Kuva: Alejandro Escamilla / Wikimedia Commons

Tutkijat ovat kehittäneet tavan ennustaa sikiön kädenliikkeistä jopa sadan prosentin tarkkuudella, kumpikätinen lapsesta tulee.

Kymmenisen prosenttia ihmisistä on vasenkätisiä. Tiedetään, että esimerkiksi geenit vaikuttavat monimutkaisella tavalla kätisyyden kehittymiseen. Yksinkertaista syytä ei ole sille, miksi joistain tulee vasenkätisiä ja suurimmasta osasta oikeakätisiä.

Paljon on tutkittu sitäkin, miten kätisyys voisi ilmetä jo kohdussa. On esimerkiksi havaittu, että peukalon imemisliikkeet ennen syntymää ennustavat melko tarkasti tulevaa kätisyyttä.

Nyt Italian Triestessä sijaitsevan Sissa-yliopiston ja muutaman muun italialaisen yliopiston tutkijat ovat kehittäneet tavan ennustaa sikiön kädenliikkeistä jopa sadan prosentin tarkkuudella, kumpikätinen lapsesta tulee. Löydöksestä voisi olla hyötyä myös erilaisten aivojen epäsymmetriaan liittyvien häiriöiden varhaisessa tunnistamisessa, tutkijat ehdottavat tiedotteessa.

Tutkimuksessa seurattiin 4D-ultraäänen avulla 29 sikiötä eri kehitysvaiheissa. Sikiöitä kuvattiin 20 minuutin ajan 14:nnellä, 18:nnella ja 22:nnella raskausviikolla. Tutkijat kiinnittivät huomiota kolmenlaisiin kädenliikkeisiin. Yksi oli sikiön käden liike kohti silmiä ja toinen kohti suuta. Verrokkina oli sikiön hapuilu kohdun seinämää päin.

Tutkijat havaitsivat, että 18:nnella raskausviikolla sikiö alkaa selvästi tehdä liikkeitä enemmän sillä kädellä, josta myöhemmin tulee lapsen hallitseva käsi. Sikiön käden liikkeet kohti silmää näyttivät toimivan parempana selittäjänä kuin liikkeet kohti suuta. Käsien liikkeillä kohdun seinämää kohti ei ollut yhteyttä myöhempään kätisyyteen, kuten tutkijat olettivatkin.

Tutkijat tekivät sikiön käden liikkeiden perusteella ennusteen lapsen tulevasta kätisyydestä. Yhdeksän vuoden päästä nähtiin sitten, miten ennuste onnistui, kun lapset olivat kasvaneet kouluikään.

Tutkijoiden malli onnistui käytetyistä parametreista riippuen ennustamaan kätisyyden oikein 90-100 prosentin tarkkuudella. Tutkimuksessa testattiin siis kätisyyden lisäksi ennustavan mallin toimivuutta erilaisilla arvoilla.

29 lapsesta 25 kasvoi oikeakätisiksi ja neljästä tuli vasenkätisiä. Tämä melko tarkalleen linjassa sen kanssa, kuinka monesta keskimäärin tulee vasenkätinen. Oikeakätisiä näistä lapsista oli siis 86 prosenttia ja vasenkätisiä 14 prosenttia.

Vaikkei kaikkia kätisyyden syntyyn vaikuttavia tekijöitä vielä tunneta, eri kätisillä eri aivopuolisko on kuitenkin hallitsevampi – vasenkätisillä siis oikea ja oikeakätisillä vasen aivopuolisko. Joissain tutkimuksissa tämä toisen aivopuoliskon hallinta on yhdistetty masennuksen, skitsofrenian ja autismin kirjon kaltaisiin sairauksiin.

Lisätutkimusta tästä kaivataan vielä, mutta ainakin teoriassa tällaisella tarkalla ennustemetodilla voitaisiin tunnistaa varhaisia merkkejä myös erilaisista aivojen epäsymmetriaan liittyvistä häiriöistä, tutkijat lupailevat.

Tutkimuksen julkaisi Scientific Reports.

Käyttäjä4499
Seuraa 
Viestejä3543
Liittynyt21.7.2017

Kätisyyden näkee jo kohdussa

Aivojen epäsymmetrian ja kätisyyden korrelaatio on mielenkiintoinen, mutta pari seikkaa tutkimuksessa jäi mietityttäämään. ”Löydöksestä voisi olla hyötyä myös erilaisten aivojen epäsymmetriaan liittyvien häiriöiden varhaisessa tunnistamisessa, tutkijat ehdottavat.” Kuulostaa ihmisjalostukselta. Vai mitä hyötyä ajateltiin? Alttiudessa ko. häiriöihin on toki perinnöllistä eroa, mutta en usko että aivojen epäsymmetria niitä välttämättä itsessään aiheuttaa. Ehkä ääripäillä on enemmän potentiaalia...
Lue kommentti
Tutkijan mielestä presidentti Donald Trumpkaan ei vaikuta tietävän paljon, vaikka laukookin vankasti mielipiteitään. Kuva: Paul D. Williams/The White House
Tutkijan mielestä presidentti Donald Trumpkaan ei vaikuta tietävän paljon, vaikka laukookin vankasti mielipiteitään. Kuva: Paul D. Williams/The White House

Niin sanottu ylivertaisuusvinouma saa epäpätevän ihmisen yliarvioimaan omaa osaamistaan ja pätevän vähättelemään itseään.

Mitä vähemmän ihminen asiasta tietää, sitä enemmän hän luulee tietävänsä. Asioista oikeasti perillä olevat taas saattavat olla taipuvaisia vähättelemään omaa osaamistaan.

Tähän psykologiassa tunnettuun ylivertaisuusvinoumaan eli Dunning–Krugerin vaikutukseen törmää esimerkiksi internetin kommenttipalstoilla. Uusi tutkimus osoittaa, että se vaikuttaa myös poliittisessa ajattelussa.

Politiikan tutkimuksen apulaisprofessori Ian Anson Marylandin yliopistosta havahtui tutkimaan asiaa seuratessaan sosiaalisessa mediassa käytyjä keskusteluja Yhdysvaltain vaalien aikaan. Anson ja muut tutkijat kiinnittivät huomiota siihen, että sosiaalisessa mediassa paljon seuraajia saaneet kommentaattorit esittivät vaalikamppailusta varsin voimakkaita ja itsevarmoja näkemyksiä.

”Vaalien jälkeen jotkut alkoivat puhua jopa Dunning–Kruger-presidentistä, sillä Donald Trump laukoo voimakkaita mielipiteitä asioista, joista ei kuitenkaan vaikuta tietävän paljon mitään”, Anson sanoo Psypost-verkkolehdessä.

Anson huomasi, että ylivertaisuusvinouman vaikutusta ei juurikaan ollut selvitetty politiikan tutkimuksessa. Häntä kiinnosti myös, ovatko erityisen vahvasti johonkin poliittiseen siipeen sitoutuvat ihmiset alttiimpia sille.

Anson kehitti yksinkertaisen koeasetelman testatakseen asiaa. 2600 täysi-ikäistä amerikkalaista vastasi verkkokyselyyn, jossa kartoitettiin heidän tietojaan Yhdysvaltojen politiikasta. Lomakkeessa kysyttiin esimerkiksi, kuka on Yhdysvaltain energiaministeri, kumpi puolue hallitsee tällä hetkellä edustajainhuonetta ja mihin hankkeisiin hallitus käyttää vähiten rahaa.

Koehenkilöitä pyydettiin samalla arvioimaan, miten hyvin he kokevat olevansa perillä politiikasta.

Todellinen osaaminen osoittautuikin kuviteltua vähäisemmäksi. Mitä huonommat tiedot politiikasta ihmisellä testin mukaan oli, sitä paremmaksi hän omat tietonsa arvioi. Ylipäänsä koe osoittautui valtaosalle vaikeaksi.

”Moni amerikkalainen vaikuttaa todella itsevarmalta omista tiedoistaan, koska he eivät tiedä itse, kuinka vähän he oikeastaan tietävät.”

”Vaikutus näyttää myös vahvistuvan, kun ihmiset kohtaavat toisen poliittisen laidan edustajia”, Anson kertoo.

Kokeen toisessa osassa jompaankumpaan poliittiseen laitaan vahvasti samaistuvat osallistujat pantiin pisteyttämään muiden vastauksia. Heille annettiin valmiiksi täytetty lomake, jonka kerrottiin olevan toista poliittista laitaa edustavan henkilön täyttämä. Vakaumukselliset republikaanit siis luulivat arvioivansa vankkojen demokraattien vastauksia ja toisin päin.

Vinouma vaikutti tässäkin. Mitä huonommin henkilö oli itse pärjännyt testissä, sitä todennäköisemmin hän pisteytti muiden testivastaukset puhtaasti omien poliittisten luulojensa mukaan.

”Tulokset viittaavat siihen, että amerikkalainen poliittinen keskustelukulttuuri on laajasti epäonnistunut. Kun yhden laidan edustaja kohtaa omaan puolueeseensa kuulumattoman, on varsin todennäköistä, että hän arvioi sekä omansa että toisen ihmisen poliittisen ymmärryksen väärin. Ja usein vielä niin, että hän pitää itseään pätevämpänä”, Anson sanoo.

Ansonin tutkimus julkaistiin Political Psychology -lehdessä.

Joistain viruksen kantajista löytyneet vasta-aineet vaikuttavat lupaavalta keinolta torjua tautia.

Nature Medicine -lehdessä julkaistu uusi tutkimus antaa toivoa kauan etsitystä hiv-rokotteesta. Niin sanotut laajasti neutraloivat vasta-aineet näyttävät lupaavalta lähestymistavalta. Niitä kehittyy joillekin hiv-positiivisille henkilöille.

Nämä vasta-aineet tepsivät useaan hi-viruksen kantaan, ja niillä on onnistuttu suojaamaan apinoita ihmisen hiviä muistuttavalta virukselta useita kuukausia.

Yhdysvaltain terveysviraston tutkija Malcolm Martinin johtama ryhmä räätälöi näiden laajasti neutraloivien vasta-aineiden ominaisuuksia laboratoriossa niin, että yksi ruiske tätä uutta vasta-ainecocktailia esti reesusmakakeita saamasta tartuntaa pisimmillään 20 viikon ajan.

Muunnellut vasta-aineet säilyvät koe-eläimen verenkierrossa 2–4 kertaa pidempään kuin muuntelemattomat.

Ruiskeen saaneita apinoita altistettiin kokeen aikana muunnellulle versiolle hi-viruksesta, niin sanotulle shiville. Se on laboratoriossa luotu yhdistelmä apinoiden si-virusta ja ihmisen hi-virusta. Ihmisen hi-virus on kehittynyt apinoilla luonnostaan esiintyvästä si-viruksesta, mutta ihmisen hi-virus ei tartu apinoihin.

Tutkimus on jatkoa saman ryhmän aiemmalle tutkimukselle, joka julkaistiin pari vuotta sitten Naturessa.

Vasta-aineruiske ei ole varsinaisesti rokote, sillä rokotteen ideana on virittää potilaan oma immuunijärjestelmä tuottamaan vasta-aineita viruksen nujertamiseksi. Nyt siis apinoihin ruiskutettiin näitä vasta-aineita suoraan. Niiden teho hiipuu ennen pitkää.

Kaksi kertaa vuodessa otettava vasta-aineruiske olisi silti merkittävä harppaus hiv:n torjumisessa. Vuonna 2016 maailmassa oli 37 miljoonaa hiv-positiivista ihmistä, ja uusia tartuntoja tuli 1,8 miljoonaa.

Tutkijat kuitenkin huomauttavat, että tulosten soveltaminen ihmisiin on vielä kaukana. Vaikka laajasti neutraloivat vasta-aineet nyt toimivatkin apinoilla, niin kokeessa ne pitivät kurissa vain yhtä tiettyä, räätälöityä viruskantaa. Toimivan rokotteen tai vasta-aineruiskeen pitäisi tepsiä hyvin erilaisiin hi-viruskantoihin.

Myös toisenlaiset lähestymistavat ovat tuottaneet hedelmää. Science-lehti raportoi viime kuussa yhdysvaltalaisessa hiv-konferenssissa esitellyistä tutkimuksista, joita pidetään lupaavina.

Oregonin Health & Science -yliopiston tutkijat esimerkiksi ovat siirtäneet apinoiden si-viruksen geenejä sytomegalovirukseen, pistäneet sitä koe-eläimiin ja luoneet näin rokotteen, joka on kokeissa pystynyt suojaamaan apinoita tartunnalta jopa vuoden ajan.

Koska herpesviruksiin kuuluva, muunneltu sytomegalovirus säilyy hengissä rokotetun elimistössä, se tarjoaa immuunijärjestelmälle jatkuvan harjoitusvihollisen todellista sairautta vastaan. Tämä rokote ei kuitenkaan toimi läheskään aina, eivätkä tutkijat tiedä vielä, miksi.

Hi-virukseen ei ole vielä parantavaa hoitoa, mutta lääkkeet ovat kehittyneet 1980-luvulta valtavasti. Kun vielä 30 vuotta sitten tartunta oli käytännössä kuolemantuomio, nykyään hi-positiivinen ihminen voi elää tavallista elämää päivittäisen lääkityksen turvin.