Kävelykyvytön lähti marssimaan. Kuvakaappaus videosta: Wenger et al., Science Translational Medicine/AAAS 2014
Kävelykyvytön lähti marssimaan. Kuvakaappaus videosta: Wenger et al., Science Translational Medicine/AAAS 2014

Tekniikkaa testataan selkäydinvammasta halvaantuneisiin ihmisiin ehkä jo ensi kesänä.

Halvaantuneita rottia ja jopa ihmisiä on saatu takaisin jaloilleen tai liikkeelle ennenkin, mutta nyt sveitsiläisessä Lausannen teknisessä yliopistossa on onnistuneesti testattu tekniikkaa, joka tekee halvaantuneiden rottien kävelystä aiempaa sujuvampaa ja helpommin ohjattavaa.

Neurotieteilijä Nikolaus Wenger kollegoineen paranteli kokeessaan EES:nä tunnettua tekniikkaa, joka perustuu sähköimpulssien lähettämiseen selkäydintä pitkin. Sähköimpulssien lähettämistä varten selkäytimeen asennetaan implantti, jonka avulla vaurioitunut kohta selkäytimestä saadaan ohitettua. Näin impulssit saadaan välitettyä myös sellaisille hermoille, jotka vamman takia olisivat muuten komentojen ulottumattomissa.

Science Translational Medicinen julkaisemassa tutkimuksessa tutkijat asensivat halvaantuneelle rotalle implantin, jonka avulla he pystyivät kontrolloimaan sen takajalkoja. Tarkkailtuaan rottien kävelyä he ohjelmoivat algoritmin, joka tuottaa implanttiin automaattisesti sellaisia sähköimpulsseja, jotka aikaansaavat kävelyä.

Askelten tiheyttä ja korkeutta ohjattiin kaukosäätimellä, ja kokeessa rotat saatiin kävelemään eri nopeuksilla ja nousemaan portaita. Kokeen aikana ne kävelivät jopa tuhat askelta ilman virheliikkeitä.

”Rotta ei pysty liikuttamaan raajojaan vapaaehtoisesti, mutta vaurioitunutta selkäydintä pystytään aktivoimaan ja stimuloimaan siten, että saadaan aikaan luonnollista kävelyä. Voimme kontrolloida reaaliaikaisesti, miten rotta liikkuu eteenpäin ja miten korkealle se nostelee jalkojaan”, kertoo neurotieteilijä Grégoire Courtine tutkimusryhmän tiedotteessa.

Aiemmin EES:n avulla liikkuminen on edellyttänyt sähköimpulssien voimakkuuden ja taajuuden säätämistä manuaalisesti. Viime toukokuussa neljä halvaantunutta miestä onnistui liikuttamaan raajojaan sen avulla, mutta kävelyä ajatellen tekniikka oli vielä turhan monimutkainen, sillä jokainen liike piti ohjata erikseen.

Halvaantuneen rotan tepastelua voi katsella myös oheiselta videolta, jossa selitetään, miten kävely saadaan aikaan. Koetta varten rotalle on puettu valjaat, joiden tehtävä on kannatella sen ruumiinpainoa painovoimaa vastaan. Liike tulee kuitenkin rotan selkäytimeen istutetusta implantista.

Video: Wenger et al., Science Translational Medicine/AAAS 2014

Rottakokeen tulokset ovat niin lupaavia, että tutkimusryhmä uskoo voivansa testata tekniikkaa halvaantuneisiin ihmisiin jo ensi kesänä.

Seuraavaksi tutkimusryhmä aikoo selvittää, voisiko implantin avulla välittää selkäytimeen impulsseja suoraan aivoista. Näin raajojen liikettä voisi ohjata kaukosäätimen sijaan ajatuksen voimalla.

Yhdysvaltain terveysministeriö jakaa geeliä 400 parille useissa maissa.

Miesten e-pilleriä on yritetty kehittää vuosia. Nyt Yhdysvaltain terveysministeriön tuella alkaa kokeilu, jossa miesten ehkäisyä yritetään geelin avulla.

Käsi- ja olkavarsiin ulkoisesti siveltävä geeli lopettaa lähes kokonaan miehen sperman tuotannon.

Kokeiden on määrä alkaa huhtikuussa. Ne kestävät neljä vuotta. Yli 400 parsikuntaa osallistuu kokeeseen paitsi Yhdysvalloissa myös Britanniassa, Italiassa, Ruotsissa, Chilessä ja Keniassa.

Miehet saavat kokeeseen geelipurkin, josta geeliä voi pumpata ulos ja hieroa sitä kehoon. Mies hieroo noin puoli teelusikallista geeliä käsivarsiin ja olkapäihin joka päivä.

Geeli kuivuu iholla minuuteissa ja siirtää iholta hormoneja verenkiertoon.

”Ehkäisy ei siis vaadi mieheltä paljoa. Sitä pitää vaan muistaa käyttää päivittäin”, sanoo kokeilusta Diana Blithe helmikuun MIT Technology Review-lehdelle. Blithe johtaa ehkäisykokeiluja Yhdysvaltain terveysvirastossa NIH:ssa.

Geeli supistaa sperman tuotantoa noin kolme vuorokautta. Miehellä on siis varaa unohtaa geelin sively päiväksi tai kahdeksi.

Miehet käyttävät geeliä ainakin neljä kuukautta. Kokeen alussa myös naisilla on oma ehkäisynsä.

Tutkijat seuraavat, miten miehen spermantuotanto kehittyy. Siittiöiden pitäisi vähentyä alle yhteen miljoonaan millilitraa kohti, jotta ehkäisy toimisi tehokkaasti, sanoo Blithe. Kun siittiöitä alkaa olla miehellä enää hyvin vähän, lopettavat naiset oman ehkäisynsä.

Pari käyttää sitten geeliä ainoana ehkäisyvälineenä vuoden ajan. Geeli osoitti tehonsa pienemmässä esikokeessa, joka kesti kuusi kuukautta.

Siinä kuitenkin käytettiin kahta eri geeliä, joita täytyi sivellä eri kohtiin vartaloa. Uudessa geelissä nämä kaksi on on yhdistetty.

Tuhannen taalan kysymys on, käyttävätkö miehet tällaista kätevän tuntuista geeliä, jos se tulee yleisesti käyttöön.

Historiallisesti lääkeyhtiöt eivät ole olleet kovinkaan kiinnostuneita miesten ehkäisyn kokeiluista. Kokeet kestävät yleensä vuosia ja ovat hyvin kalliita.

Siksi miesten ehkäisyväline on riski lääkeyhtiölle, varsinkin kun naisille on jo niin monia eri mahdollisuuksia ehkäisyyn.

”Tässä on myös kysymys sukupuolten tasa-arvosta”, pohtii Régine Sitruk-Ware, Yhdysvaltain väestöliiton tutkija: ”Miehet myös ehkä jo haluavat säädellä omaa hedelmällisyyttään.”

Nuoret miehet erityisesti ovat avoimia kokeilemaan ehkäisyä, hän sanoo ja uskoo, että asenteet muuttuvat.

Tutkimus vuodelta 2010 osoitti, että noin neljännes miehistä kautta maailman voisi harkita hormonaalista ehkäisyä.

Geelissä on kaksi keinotekoista hormonia, testosteronia ja progestiinia. Progestiini on keinotekoinen keltarauhashormoni.

Geelin hormonit estävät aivolisäkkeen luteinisoivan hormonin (LH) tuotantoa ja eritystä. Silloin miehen oma testosteronin tuotanto loppuu kiveksissä, joita tuo LH stimuloi.

Testosteronin pitoisuus kiveksissä laskee niin alas, ettei se riitä enää tukemaan siittiöntuotantoa. Se siis vähenee ja voi loppua kokonaan.

Muualla elimistössä tarvitaan vähemmän testosteronia kuin kiveksissä. Tätä tarkoitusta varten oma testosteroni korvautuu geelin testosteronilla, selittää ulkopuolisena kokeilua fysiologian professori Jorma Toppari Turun yliopistosta. Hän on myös lastenendokrinologian erikoislääkäri Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

Geelissä on siis korvaavaa testosteronia, joka on vastavoima kehon hormonien epätasapainolle, jonka progestiini kehossa aiheuttaa. Korvaava testosteroni ei kuitenkaan tuota spermaa.

Eurooppalaisiin miehiin kokeiltiin ehkäisevää hormonia 2008–2112. Kokeessa miehet saivat hormoneja injektiona kahden kuukauden välein. Se esti sperman tuotannon.

Miehet kertoivat kuitenkin, että hormonit aiheuttivat sivuoireita. Mieliala vaihteli hormonien takia ja niistä tuli muita sivuvaikutuksia.

”Tämäkin hormonaalinen ehkäisy varmasti aiheuttaa samanlaisia sivuvaikutuksia kuin aiemmat: aknea, punasolujen määrät kasvavat ja mieliala vaihtelee”, sanoo Toppari kokeilusta.

”Ehkä hyöty on kuitenkin niin suuri, että miehet sietävät nuo sivuvaikutukset.”

Ilman sikiön liikkeitä solut eivät tietäisi, pitääkö niiden kasvaa luuksi vai rustoksi. Liikkumattomuus altistaa hauraille luille ja nivelvioille.

Vain äidit tietävät, miltä tuntuu vastaanottaa potkuja ja nyrkiniskuja mahan sisältä päin. Vauvan liikehdinnällä on tärkeä tehtävä, selittävät asiaa tutkineet asiantuntijat.

Alkion pitää sätkiä kohdussa, jotta sen vielä erilaistumattomat solut saavat oikeanlaisia signaaleja. Ne ohjaavat soluja asettumaan oikeille paikoilleen ja erilaistumaan tilanteen mukaan joko luuksi tai luiden nivelkohtia suojaavaksi rustoksi.

Kehoa kannattelevien luiden pitää kasvaa lujiksi ja joustaviksi, kun taas niiden päitä yhdistävien rustojen tulee olla riittävän kimmoisia.

Kun alkion liikkeet aiemmissa kokeissa estettiin hiiren ja kanan alkioilta, luut ja rustot kasvoivat väärin: pahimmillaan luiden päät saattoivat nivelten kohdalla kasvaa jopa yhteen.

Tutkijoita vaivasi, miksi näin tapahtuu. Uusissa kokeissaan he onnistuivat hahmottamaan mekanismin, jolla liikkeet ohjaavat luiden ja rustojen kasvua.

”Uudet löytömme näyttävät, että alkion liikkeiden puuttuessa solut, joiden nivelrustoa pitäisi muodostaa, saavat vääränlaisia molekylaarisia signaaleja, jolloin yhdenlainen viesti hukkuu ja toinen vääränlainen signaali aktivoituu sen sijaan”, selittää tiedotteessa tutkimusryhmää johtanut Trinity Collegen zoologian professori Paula Murphy.

”Lyhyesti sanottuna, solut saavat signaalin ’tee luuta’, kun niiden pitäisi saada signaali, joka sanoo ’tee rustoa’.”

Seuraavaksi tutkijat yrittävät soveltaa saamaansa tietoa ja rakentaa nivelrustoa itse. Heidän on löydettävä oikea yhdistelmä biologisia ja biofysikaalisia signaaleja, jotka muodostavat lujan ja terveen nivelen.

Tutkimusryhmä toivoo, että havainto voisi pitkällä tähtäimellä hyödyttää niveltauteja sairastavia.

Jos uutta rustoa osattaisiin kasvattaa kantasoluista samaan tapaan kuin alkio kasvattaa rustot niveliensä suojaksi, voitaisiin nivelrikkoon ja -kulumiin löytää tekoniveliä pitkäikäisempiä ratkaisuja.

Rustotutkimuksen julkaisi tiedelehti Development.