Kyselemällä saa enemmän tukea kouluopintoihin.

Keskiluokkaiset alaluokkien oppilaat kyselevät opettajalta useammin ja ponnekkaammin kuin työväenluokkaiset lapset. Sen ansiosta he saavat myös enemmän apua ja tukea opettajalta, selvisi Pennsylvanian yliopiston tutkimuksessa.

Tutkija Jessica McCrory Calarco seurasi kolmen vuoden ajan koululaisia, jotka etenivät kolmannelta luokalta viidennelle. Hän huomasi, että keskiluokkaiset lapset eivät jääneet odottamaan apua vaan puhuttelivat opettajaa suoraan kysymyksillään, pelkäämättä edes keskeyttämistä.

Sitä vastoin työväenluokkaiset lapset pyysivät apua harvoin ja jos pyysivät, tekivät sen vasta viime kädessä. Kun he kysyivät neuvoa, he ilmaisivat pyyntönsä usein vähemmän ilmeisesti, minkä vuoksi he joutuivat odottamaan apua pidempään.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

"Opettajat haluavat oppilaiden pyytävän apua, jos näillä on hankaluuksia, mutta he ilmaisevat sen harvoin suoraan. Tämä jättää lasten itsensä ratkaistavaksi, miten ja milloin pyytää apua", Calarco sanoo.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Toisessa tutkimuksessa Calarco havaitsi, että oppilaat oppivat kyselemisen taidon osaksi kotoaan. Kaskiluokkaiset vanhemmat rohkaisevat lasta tuntemaan olonsa mukavaksi pyytäessään apua opettajalta. He myös valmentavat lapsia siinä, miten ja millä sanoin pyynnöt on hyvä esittää.

Opettajat eivät Calarcon mukaan pyri suosimaan yksiä oppilaita toisten sijasta. Siitä huolimatta opettajat ovat virittyneempiä keskiluokkaisten lasten tavoille pyytää apua. Nämä saavat enemmän huomiota ja heitä pidetään aloitteellisempina oppijoina.

Keskiluokan lasten kyselytyyli on "kulttuurista pääomaa", jolla he pystyvät hankkimana etuja koululuokassa. Siten lapsilla on Calarcon mukaan aktiivisempi rooli yhteiskunnallisten erojen synnyttämisessä kuin on aiemmin ajateltu.

Tutkimuksen julkaisi American Sociological Review. 

Sisältö jatkuu mainoksen alla