Vastasyntyneeltä testataan, mitä hän oppi äiidn kohdussa.
Vastasyntyneeltä testataan, mitä hän oppi äiidn kohdussa.

Vastasyntyneet tunnistivat, mitä sikiönä kuulivat.

Vastasyntyneiden käyttäytymisen perusteella tiedetään, että he erottavat sikiöaikana kuulemansa tutut äänet uusista ja tuntemattomista. Nyt suomalaistutkijat yhdessä kansainvälisten työtovereidensa kanssa havaitsivat lasten aivojen hermosolujen reagoivan sikiöaikana oppimiinsa äänteisiin.

Pnas-lehdessä julkaistuun tutkimukseen osallistui 33 suomalaista naista raskautensa 29. viikolta lähtien aina lapsen syntymään saakka. Puolet naisista kuunteli muutamia kertoja viikossa tallenteita, joissa näennäissana 'tatata' toistui satoja kertoja. Välillä keskellä oleva tavu ta korvautui tavulla to, ja aika ajoin myös keskimmäinen tavu lausuttiin eri äänenkorkeudella kuin toiset.

Lasten syntymän jälkeen verrattiin vauvojen aivojen sähköisiä reaktioita samaan näennäissanaan ja sen muunnelmiin. Äänitallenteita raskausaikana kuulleiden lasten aivot erottivat ajoittaisen äänenkorkeuden muutoksen keskimmäisessä tavussa, kun taas toisen ryhmän vauvoilta ne menivät ohi. Sitä vastoin to-tavun sanan keskellä molemmat ryhmät erottivat yhtä hyvin. Tämä kertoo tutkijoiden mukaan siitä, että suomenkielisessä ympäristössä kaikki kuulevat yllin kyllin vokaaleja. Äänenkorkeuden muutokset puolestaan ovat harvinaisia keskellä sanaa.

Vastasyntyneiden aivot erottivat äänenkorkeuden muutoksen sitä selvemmin, mitä useammin tallenteita oli heille soitettu ennen syntymää. Toisin kuin verrokit he havaitsivat myös sellaisia eroja keskimmäisen tavun vokaalin voimakkuudessa ja kestossa, mitä ei edes ollut sikiöaikana kuulluissa ääninäytteissä. Heidän aivojensa oppima erottelukyky oli siis laajennettavissa uusiin tapauksiin.

Tutkimus osoittaa, että aivojen kielikeskus alkaa muovautua jo sikiöaikana. Olisikin hyvä, että lapsi kuulisi paljon puhetta jo kohdussa ollessaan, sillä se kasvattaa aivojen äänteellistä erottelukykyä. Epänormaalit ääniärsykkeet, kuten melu, saattavat sitä vastoin virittää aivoja tavoin, jotka voivat myöhemmin haitata kielen oppimista.