Useamman kuin kahden kielen puhuminen näyttää ehkäisevän muistin rapautumista.

Vieraiden kielten taitaminen voi madaltaa muistiongelmien riskiä, havaitsivat luxemburgilaistutkijat. "Näyttää siltä, että usemman kuin kahden kielen puhuminen suojaa muistia", toteaa MemoVie-tutkimusta johtanut Magali Perquim CRP-Santé-keskuksesta.

Tutkimukseen osallistui 230 miestä ja naista. Heidän keski-ikänsä oli 73, ja he puhuivat kahdesta seitsemään kieltä. Osallistujista 44:llä oli kognitiivisia pulmia, muiden muisti tai ajattelu ei takkuillut.

Ilmeni, että yli neljää kieltä osaavilla oli viisi kertaa pienempi todennäköisyys kärsiä muistiongelmista kuin niillä, jotka taisivat vain kahta kieltä. Kolmea kieltä hallitsevilla muistihankaluuksien riski oli kolme kertaa pienempi kuin kaksikielisten.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Lisäksi ne, jotka käyttivät jatkuvasti yli kahta kieltä, kärsivät neljä kertaa epätodennäköisemmin kognitiivisista häiriöistä kuin kaksikieliset.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tuloksissa otettiin huomioon muun muassa osallistujien ikä ja koulutus.

"Tulokset pitää vahvistaa jatkotutkimuksissa. Lisäksi pitää selvittää, rajoittuuko kielten suojavaikutus kielelliseen ajatteluun vai hyödyttääkö se muitakin kognition alueita", Perquin sanoo.

Tulokset esitetään Yhdysvaltain neurologiseuran (AAN) vuosikokousessa. 

Sisältö jatkuu mainoksen alla