Parhaiten säilyneessä alkiossa näkyy siipi- ja kallon luita. Kuva: Wang Xiaolin
Parhaiten säilyneessä alkiossa näkyy siipi- ja kallon luita. Kuva: Wang Xiaolin

Löydetyt yli 200 munaa ovat yli sata miljoonaa vuotta vanhoja.

Varsinainen paleontologien aarre on löytynyt Luoteis-Kiinasta Gobin autiomaasta. Tutkijat kaivoivat esiin ainakin 215 kivettynyttä lentoliskon munaa, joista osa on niin säilyneitä, että niiden sisältä voi erottaa lentoliskojen alkioita eri kehitysvaiheissa.

Pääosin kiinalaisista tutkijoista koostuva ryhmä raportoi löydöstään nyt Science-lehdessä.

Lentoliskot olivat lentäviä matelijoita, jotka elivät maapallolla dinosaurusten aikaan. Suurimmat niistä olivat valtavia: siipien kärkiväli saattoi olla jopa 11 metriä.

Nyt löydetyt munat oli sata miljoonaa vuotta sitten muninut Hamipterus tianshanensis, joka kasvoi suurimmillaan pari kertaa maakotkaa isommaksi. Sen siipien kärkiväli oli suurimmillaan nelisen metriä.

Munia oli niin paljon, että niiden täytyi kuulua useammalle naaraalle. Tämä taas tarkoittaa, että lentoliskot ehkä muodostivat pesimäyhdyskuntia.

Toisaalta alueelta ei löydetty jäänteitä minkäänlaisesta pesästä. On mahdollista, että tulva on vienyt munat pesimäpaikalta mennessään tuolloin hyvin kauan sitten, kertoo paleontologi Shunxing Jiang Kiinan tiedeakatemiasta amerikkalaiselle NPR-radiokanavalle.

Dinosaurusten ja lentoliskojen aikaan Gobin autiomaa oli vehreä paratiisi. Tutkijat kutsuvat sitä "lentoliskojen Edeniksi". Aikoinaan munien löytöpaikalla oli järvi.

Tältä Hamipterus tianshanensis -perhe saattoi näyttää. KuvaZhao Chuang

Lentoliskot hautasivat muniaan mahdollisesti kasvillisuuden sekaan tai matalaan rantaveteen. Sedimenttikivessä, tarkemmin ottaen hiekkakivessä, josta munat kaivettiin esiin, on merkkejä tulvan vaikutuksista.

Kuudestatoista munasta on löydetty alkioiden jäänteitä. Yhtään kokonaista alkiota ei ole säilynyt, mutta palasia kuitenkin riittävästi, että tutkijat voivat tehdä päätelmiä lentoliskovauvojen kasvusta ja kehityksestä.

”Paleontologiassa tulee vastaan paljon hehkutusta, mutta tämä löytö on ilmiömäinen”, kommentoi paleontologi David Hone Lontoon Queen Maryn yliopistosta National Geographic -lehdelle.

Hän ei ollut mukana tutkimuksessa.

Saman tutkimusryhmän jäsenet löysivät lentoliskojen pesäpaikan jo 2014, ja löydös oli silloinkin suuri uutinen. Tuolloin löytyneiden luiden perusteella tutkijat tunnistivat ja nimesivät Hamipterus tianshanensis -lentoliskolajin ensi kertaa. Munia ei tuolloin kuitenkaan löytynyt vielä kuin viisi.

Yksi lentoliskon muna on myös aiemmin löydetty Argentiinasta.

Osittaisten alkioiden ja pienten luiden perusteella on vaikea tehdä luotettavia päätelmiä vastasyntyneiden lentoliskojen elintavoista, mutta tutkijat kuitenkin arvelevat, että ne eivät olleet vielä kuoriutuessaan lentokykyisiä.

Lentoliskon munat muistuttavat tutkijoiden mukaan pinnaltaan hieman kilpikonnan munia. Lisko siis todennäköisesti hautasi ne suojaan, mihin niiden kivettymistapa viittaakin. Hamipterus tianshanensis muistutti todennäköisesti elintavoiltaan haikaraa. Se eli vesistöjen lähellä ja söi luultavasti kalaa.

Eurooppalaiset miehet taas ovat kolme kertaa todennäköisemmin mustatukkaisia kuin naiset.

Herrasmiehet pitävät vaaleaveriköistä, kuuluu kuuluisan Marilyn Monroe -elokuvan nimi. Ilmeisesti todella pitävät. Muuten olisi vaikea selittää, miksi vaaleahiuksisuus on naisilla luontaisesti paljon yleisempää kuin miehillä.

Miehillä taas on huomattavasti todennäköisemmin mustat hiukset. Se voi puolestaan selittyä naisten viehtymyksellä tummahiuksisiin miehiin.

Tätä päätyi ihmettelemään tutkijaryhmä, joka selvitti laajassa tutkimuksessa hiusten väriin vaikuttavia geenejä.

Nature Genetics -tiedelehdessä ilmestyneessä tutkimuksessa monikansallinen ryhmä onnistui kartoittamaan 124 uutta geeniä, jotka vaikuttavat hiusten väriin. Aiemmin hiusväriin vaikuttavia geenejä oli löydetty noin tusina.

Tutkimus on toistaiseksi laajin aiheesta tehty: siinä tutkittiin yhteensä 300 000 eurooppalaistaustaisen ihmisen geeniperimää Euroopassa ja Amerikassa.

Tutkimuksessa paljastui monta mielenkiintoista asiaa. Ensinnäkin naisilla vaaleat hiukset ovat kaksi kertaa yleisemmät kuin miehillä. Miehet taas ovat kolme kertaa todennäköisemmin mustatukkaisia kuin naiset.

Tämä pätee sekä perimältään eurooppalaistaustaisiin ihmisiin sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Löydös oli tutkijoille yllätys.

Tutkijat hakevat syytä parinvalinnasta.

”Osa voi johtua evoluutiosta, sillä vaaleahiuksiset naiset saavat miehiä helpommin, ja vastaavasti tummahiuksiset miehet menestyvät paremmin parisuhdemarkkinoilla vaaleahiuksisiin miehiin verrattuna”, sanoo geneettisen epidemiologian professori Tim Spector Lontoon King’s Collegesta BBC-uutiskanavan haastattelussa.

Hiusten väriin kohdistuu siis sukupuolivalintaa, mikä auttaa pitämään ominaisuutta yleisenä populaatiossa. Spector kuitenkin korostaa, että tämä on spekulointia.

Itse geeneissä ei nimittäin näytä olevan eroa. Jostain syystä ne kuitenkin ilmenevät eri tavalla miehissä ja naisissa.

Vaaleatukkaisia poikia syntyy yhtä paljon kuin tyttöjä, mutta vaaleahiuksisuutta aiheuttavat geenit kytkeytyvät useammin pojilla pois päältä heidän kasvaessaan ja väri tummuu.

Tätä kutsutaan epigenetiikaksi. Ei tiedetä, miksi geenien ilmeneminen muuttuu tällä tavalla. Siihen vaaditaan jatkotutkimusta. Tutkijoita kiinnostaisi sekin, onko taustalla jokin nykyajan kulttuurillinen muutostekijä.

Ihmisen geenit ovat soluissa kiveen hakattuja, mutta epigeneettinen taso on altis ympäristön aiheuttamille muutoksille.

Minijehova
Seuraa 
Viestejä1483
Liittynyt10.10.2011

Naiset ovat paljon useammin blondeja kuin miehet

" Itse geeneissä ei nimittäin näytä olevan eroa. Jostain syystä ne kuitenkin ilmenevät eri tavalla miehissä ja naisissa. Vaaleatukkaisia poikia syntyy yhtä paljon kuin tyttöjä, mutta vaaleahiuksisuutta aiheuttavat geenit kytkeytyvät useammin pojilla pois päältä heidän kasvaessaan ja väri tummuu." Hiusten väri voi vaihtua montakin kertaa elämän aikana. Esimerkiksi ihan vauvana tumma, lapsena vaalea ja tummuu taas vanhetessa, kunnes vaalenee ja lopulta harmaantuu tai putoaa. Tuota värinvaihtelua...
Lue kommentti

Ah, this is obviously some strange usage of the word 'safe' that I wasn't previously aware of.

Tutkijan mielestä presidentti Donald Trumpkaan ei vaikuta tietävän paljon, vaikka laukookin vankasti mielipiteitään. Kuva: Paul D. Williams/The White House
Tutkijan mielestä presidentti Donald Trumpkaan ei vaikuta tietävän paljon, vaikka laukookin vankasti mielipiteitään. Kuva: Paul D. Williams/The White House

Niin sanottu ylivertaisuusvinouma saa epäpätevän ihmisen yliarvioimaan omaa osaamistaan ja pätevän vähättelemään itseään.

Mitä vähemmän ihminen asiasta tietää, sitä enemmän hän luulee tietävänsä. Asioista oikeasti perillä olevat taas saattavat olla taipuvaisia vähättelemään omaa osaamistaan.

Tähän psykologiassa tunnettuun ylivertaisuusvinoumaan eli Dunning–Krugerin vaikutukseen törmää esimerkiksi internetin kommenttipalstoilla. Uusi tutkimus osoittaa, että se vaikuttaa myös poliittisessa ajattelussa.

Politiikan tutkimuksen apulaisprofessori Ian Anson Marylandin yliopistosta havahtui tutkimaan asiaa seuratessaan sosiaalisessa mediassa käytyjä keskusteluja Yhdysvaltain vaalien aikaan. Anson ja muut tutkijat kiinnittivät huomiota siihen, että sosiaalisessa mediassa paljon seuraajia saaneet kommentaattorit esittivät vaalikamppailusta varsin voimakkaita ja itsevarmoja näkemyksiä.

”Vaalien jälkeen jotkut alkoivat puhua jopa Dunning–Kruger-presidentistä, sillä Donald Trump laukoo voimakkaita mielipiteitä asioista, joista ei kuitenkaan vaikuta tietävän paljon mitään”, Anson sanoo Psypost-verkkolehdessä.

Anson huomasi, että ylivertaisuusvinouman vaikutusta ei juurikaan ollut selvitetty politiikan tutkimuksessa. Häntä kiinnosti myös, ovatko erityisen vahvasti johonkin poliittiseen siipeen sitoutuvat ihmiset alttiimpia sille.

Anson kehitti yksinkertaisen koeasetelman testatakseen asiaa. 2600 täysi-ikäistä amerikkalaista vastasi verkkokyselyyn, jossa kartoitettiin heidän tietojaan Yhdysvaltojen politiikasta. Lomakkeessa kysyttiin esimerkiksi, kuka on Yhdysvaltain energiaministeri, kumpi puolue hallitsee tällä hetkellä edustajainhuonetta ja mihin hankkeisiin hallitus käyttää vähiten rahaa.

Koehenkilöitä pyydettiin samalla arvioimaan, miten hyvin he kokevat olevansa perillä politiikasta.

Todellinen osaaminen osoittautuikin kuviteltua vähäisemmäksi. Mitä huonommat tiedot politiikasta ihmisellä testin mukaan oli, sitä paremmaksi hän omat tietonsa arvioi. Ylipäänsä koe osoittautui valtaosalle vaikeaksi.

”Moni amerikkalainen vaikuttaa todella itsevarmalta omista tiedoistaan, koska he eivät tiedä itse, kuinka vähän he oikeastaan tietävät.”

”Vaikutus näyttää myös vahvistuvan, kun ihmiset kohtaavat toisen poliittisen laidan edustajia”, Anson kertoo.

Kokeen toisessa osassa jompaankumpaan poliittiseen laitaan vahvasti samaistuvat osallistujat pantiin pisteyttämään muiden vastauksia. Heille annettiin valmiiksi täytetty lomake, jonka kerrottiin olevan toista poliittista laitaa edustavan henkilön täyttämä. Vakaumukselliset republikaanit siis luulivat arvioivansa vankkojen demokraattien vastauksia ja toisin päin.

Vinouma vaikutti tässäkin. Mitä huonommin henkilö oli itse pärjännyt testissä, sitä todennäköisemmin hän pisteytti muiden testivastaukset puhtaasti omien poliittisten luulojensa mukaan.

”Tulokset viittaavat siihen, että amerikkalainen poliittinen keskustelukulttuuri on laajasti epäonnistunut. Kun yhden laidan edustaja kohtaa omaan puolueeseensa kuulumattoman, on varsin todennäköistä, että hän arvioi sekä omansa että toisen ihmisen poliittisen ymmärryksen väärin. Ja usein vielä niin, että hän pitää itseään pätevämpänä”, Anson sanoo.

Ansonin tutkimus julkaistiin Political Psychology -lehdessä.

Kasvisruoka2
Seuraa 
Viestejä4236
Liittynyt29.8.2015

Tietämätön luulee tietävänsä politiikassakin

Olen pohtinut asiaa jokseenkin näin... Ei sitä välttämättä kannata löiittyä/fanittaa jotain puoluetta ellei tosissaan voi uskoa siirtyvänsä jonkinlaiseen parempaan tietoisuuteen. Sama pätee puolueen perustamiseen. Tuskin esim. Harkimo uutta puoluetta perusteiais ellei voisi itse uskoa jonki9nlaiseen parempaan visioon ja tietoisuuteen maailmasta, johon kukaan muu ei kykene. ---> Seuraa automaattisesti kritiikkivoittoinen suhtautuminen muihin, eniten varmaan tässä Hjalliksen tapauksessa...
Lue kommentti

Ruhollah.