Kuvap
Kuvap

Oksitosiinin hengittäminen lisäsi potilaiden sosiaalisia kykyjä.

Oksitosiinin antaminen voisi lisätä autistien sosiaalisuutta.

Vaikka äly muuten toimii normaalisti, aspergerin syndroomasta ja muista autistisista häiriöistä kärsivillä ihmisillä on vaikeuksia sosiaalisissa tilanteissa. Oksitosiini on hormoni, joka vaikuttaa kiintymykseen ja muihin emootioihin. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että joillakin autistisilla lapsilla on oksitosiinin vajausta.

Tutkijat antoivat 13 vaikeasta autismista kärsivälle potilaalle oksitosiinia hengitettynä ja varmistivat annoksen perille menon veren oksitosiinipitoisuudesta. Siitä riippuvaa käyttäytymisen muutosta he mittasivat tarkkailemalla, miten koehenkilöt pelasivat virtuaalista pallonsyöttelypeliä ja tunnistivat sosiaalisesti tärkeitä vihjeitä kasvokuvista.

Oksitosiinia hengittäneet potilaat huomioivat molemmissa tehtävissä sosiaalisia vihjeitä paremmin kuin vertailuryhmä. Yksilöllinen vaihtelu tosin oli suurta.

Tutkimuksen julkaisi PNAS.