Massa on nykyisessä mittajärjestelmässä yhä suure, jota ei ole johdettu luonnon omista ominaisuuksista: yksi kilogramma on Pariisissa säilytettävän, yli sata vuotta vanhan jalometallipunnuksen massa. Sen mukaan on maailman kaikki muut kilot mitoitettu....

Massa on nykyisessä mittajärjestelmässä yhä suure, jota ei ole johdettu luonnon omista ominaisuuksista: yksi kilogramma on Pariisissa säilytettävän, yli sata vuotta vanhan jalometallipunnuksen massa. Sen mukaan on maailman kaikki muut kilot mitoitettu.

Kätevämpää olisi, jos kilogramma voitaisiin määritellä niin, että sen voi mitata omin päin missä päin maailmaa tahansa. Kilogramma voisi olla yhtä suuri kuin tietty määrä tietynkaltaisia atomeja.

Tässä tulee käyttöön Avogadron luku, joka ilmoittaa, montako atomia on moolissa ainetta. Avodagron luku kertoo nykymääritelmän mukaan, montako hiilen isotoopin C-12 atomia mahtuu 12 grammaan. Atomien laskeminen on vaikeaa, mutta Peter Beckerin tutkijaryhmä on Saksan teknillisessä tutkimuskeskuksessa Braunschweigissa mitannut, montako atomia on kilossa piitä, tiedelehti Nature kertoo. Mittaukseen käytettiin röntgensäteitä, joilla selvitettiin piiatomien keskinäiset välimatkat hyvin tarkasti. Siitä voitiin laskea atomien määrä läpimitaltaan kymmenen sentin piitangossa, jolla oli pituutta 166 senttiä ja massaa yksi kilo.

Beckerin mittauksen tarkkuus ei toistaiseksi riitä kilon punnuksen syrjäyttämiseen, mutta lähellä ollaan: vanhan menetelmän ja uuden menetelmän suhteellinen virhe on sama, noin yksi kymmenestä miljoonasta. Becker uskoo pienentävänsä virheen yhteen sadasta miljoonasta, jolloin kilogramma voitaisiin määritellä esimerkiksi siten, että se on 1000 kertaa se massa, joka saadaan, kun Avogadron luvun osoittamalla määrällä hiilen isotooppeja C-12 saatava massa jaetaan luvulla 12. (Mittayksikkömääritelmät ovat kieliasultaan perinteisesti aika kimurantteja.)

Arkikemiassa ja arkifysiikassa riittää usein, kun käyttää Avogadron luvun likiarvoa 6 kertaa 10 potenssiin 23 kpl/mooli. Taulukoissa kerroin on tavallisesti 6,022. Tarkimman nykyisen arvon saa Yhdysvaltain mittanormaalilaboratorion NIST:n Avogadro-sivulta. Kun tämän lukeman tarkkaan arvoon saadaan pari desimaalia lisää, vanha punnus joutaa hyllylle.Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla