Kuva: Wikimedia Commons
Kuva: Wikimedia Commons

Yhteys selvisi suomalaisista rikoksentekijöistä tehdyssä tutkimuksessa.

Keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden käyttöön liittyy lisääntynyt riski tehdä henkirikos, suomalais-ruotsalainen tutkimus arvioi.

Eniten henkirikosriskiin kytkeytyvät opiaattikipulääkkeet ja tulehduskipulääkkeet, mikä oli yllättävä tulos. Myös rauhoittavien bentsodiatsepiinien käyttö kytkeytyi henkirikoksen riskiin.

Bentsodiatsepiinit voivat heikentää impulssikontrollia. Kipulääkkeiden on puolestaan havaittu vaikuttavan tunteiden säätelyyn.

Vaikka päihteet liittyivät useimpiin rikoksiin, erot lääkeryhmien välillä eivät selittyneet samanaikaisella päihteiden käytöllä.

Viime vuosina on keskusteltu runsaasti siitä, altistavatko psyykenlääkkeet käyttäjiään väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Keskustelua ovat kiihdyttäneet etenkin nuorten tekemät joukkosurmat niin Yhdysvalloissa kuin myös Suomessa.

”On esitetty, että tekijöiden masennuslääkitys olisi laukaissut tekoja”, professori Jari Tiihonen toteaa. Hän työskentelee Karoliinisessa instituutissa Ruotsissa.

Tiihosen tutkimusryhmä selvitti 959 henkirikoksen tehneen suomalaisen reseptilääkkeiden käyttöä. Tutkimus on ensimmäinen laatuaan maailmassa.

Lähteinä olivat Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin Krimon henkirikostietokanta ja Kansaneläkelaitoksen reseptirekisteri. Henkirikokset tehtiin vuosina 2003–2011.

Keskeinen ja jopa tärkein tulos oli Tiihosen mukaan se, että masennuslääkkeet eivät ole vaarallisia. Niiden käyttö oli yhteydessä vain hieman kohonneeseen riskiin tehdä henkirikos.

”Lääkkeitä ei tarvitse vaihtaa”, Tiihonen sanoo.

”En halua hirveästi korostaa bentsodiatsepiinien vaarallisuutta. Todennäköisesti riskit tutkimuksessa pienenisivät, jos kaikki vaikuttavat tekijät voisi vakioida”, Tiihonen muistuttaa.

Tutkijat pystyivät vakioimaan esimerkiksi tutkittavien taipumuksen masennukseen, mutta eivät tutkittavien tilaa juuri henkirikoksen ajankohtana.

”Porukassa on varsin paljon sellaisia, jotka ovat käyttäneet bentsoja hyvin suuria määriä hyvin pitkiä aikoja”, Tiihonen tiivistää. Hänelle syntyi vaikutelma, että osa oli kiertänyt lääkäriltä toiselle keräämässä bentsodiatsepiineja.

Riskejä lisäävistä kipulääkeistä Tiihonen mainitsee esimerkkeinä morfiinin, kodeiinin ja tramadolin.

Psykoosilääkkeiden käyttö ei näyttänyt lisäävän merkitsevästi henkirikosriskiä. Jotkin niistä voivat Tiihosen mukaan jopa vähentää riskiä.

Tutkimus julkaistaan World Psychiatry -lehdessä.

asdf
Seuraa 
Viestejä11299
Liittynyt16.3.2005

Kipulääkkeet voivat lisätä henkirikoksien tekemistä

Sain toissaviikkoisen hammaslääkärikäynnin yhteydessä tulehduskipulääkekuurin. Olenkin ihmetellyt, kun koko ajan tekee mieli tappaa kaikki. (Kun nyt rikollisesta toiminnasta koetan väänttää huumoria, lienee paikallaan disclaimer, että tämä oli vitsi, vaikka sen luultavasti kaikki muutenkin tajusivat.)
Lue kommentti

Yhdysvaltain terveysministeriö jakaa geeliä 400 parille useissa maissa.

Miesten e-pilleriä on yritetty kehittää vuosia. Nyt Yhdysvaltain terveysministeriön tuella alkaa kokeilu, jossa miesten ehkäisyä yritetään geelin avulla.

Käsi- ja olkavarsiin ulkoisesti siveltävä geeli lopettaa lähes kokonaan miehen sperman tuotannon.

Kokeiden on määrä alkaa huhtikuussa. Ne kestävät neljä vuotta. Yli 400 parsikuntaa osallistuu kokeeseen paitsi Yhdysvalloissa myös Britanniassa, Italiassa, Ruotsissa, Chilessä ja Keniassa.

Miehet saavat kokeeseen geelipurkin, josta geeliä voi pumpata ulos ja hieroa sitä kehoon. Mies hieroo noin puoli teelusikallista geeliä käsivarsiin ja olkapäihin joka päivä.

Geeli kuivuu iholla minuuteissa ja siirtää iholta hormoneja verenkiertoon.

”Ehkäisy ei siis vaadi mieheltä paljoa. Sitä pitää vaan muistaa käyttää päivittäin”, sanoo kokeilusta Diana Blithe helmikuun MIT Technology Review-lehdelle. Blithe johtaa ehkäisykokeiluja Yhdysvaltain terveysvirastossa NIH:ssa.

Geeli supistaa sperman tuotantoa noin kolme vuorokautta. Miehellä on siis varaa unohtaa geelin sively päiväksi tai kahdeksi.

Miehet käyttävät geeliä ainakin neljä kuukautta. Kokeen alussa myös naisilla on oma ehkäisynsä.

Tutkijat seuraavat, miten miehen spermantuotanto kehittyy. Siittiöiden pitäisi vähentyä alle yhteen miljoonaan millilitraa kohti, jotta ehkäisy toimisi tehokkaasti, sanoo Blithe. Kun siittiöitä alkaa olla miehellä enää hyvin vähän, lopettavat naiset oman ehkäisynsä.

Pari käyttää sitten geeliä ainoana ehkäisyvälineenä vuoden ajan. Geeli osoitti tehonsa pienemmässä esikokeessa, joka kesti kuusi kuukautta.

Siinä kuitenkin käytettiin kahta eri geeliä, joita täytyi sivellä eri kohtiin vartaloa. Uudessa geelissä nämä kaksi on on yhdistetty.

Tuhannen taalan kysymys on, käyttävätkö miehet tällaista kätevän tuntuista geeliä, jos se tulee yleisesti käyttöön.

Historiallisesti lääkeyhtiöt eivät ole olleet kovinkaan kiinnostuneita miesten ehkäisyn kokeiluista. Kokeet kestävät yleensä vuosia ja ovat hyvin kalliita.

Siksi miesten ehkäisyväline on riski lääkeyhtiölle, varsinkin kun naisille on jo niin monia eri mahdollisuuksia ehkäisyyn.

”Tässä on myös kysymys sukupuolten tasa-arvosta”, pohtii Régine Sitruk-Ware, Yhdysvaltain väestöliiton tutkija: ”Miehet myös ehkä jo haluavat säädellä omaa hedelmällisyyttään.”

Nuoret miehet erityisesti ovat avoimia kokeilemaan ehkäisyä, hän sanoo ja uskoo, että asenteet muuttuvat.

Tutkimus vuodelta 2010 osoitti, että noin neljännes miehistä kautta maailman voisi harkita hormonaalista ehkäisyä.

Geelissä on kaksi keinotekoista hormonia, testosteronia ja progestiinia. Progestiini on keinotekoinen keltarauhashormoni.

Geelin hormonit estävät aivolisäkkeen luteinisoivan hormonin (LH) tuotantoa ja eritystä. Silloin miehen oma testosteronin tuotanto loppuu kiveksissä, joita tuo LH stimuloi.

Testosteronin pitoisuus kiveksissä laskee niin alas, ettei se riitä enää tukemaan siittiöntuotantoa. Se siis vähenee ja voi loppua kokonaan.

Muualla elimistössä tarvitaan vähemmän testosteronia kuin kiveksissä. Tätä tarkoitusta varten oma testosteroni korvautuu geelin testosteronilla, selittää ulkopuolisena kokeilua fysiologian professori Jorma Toppari Turun yliopistosta. Hän on myös lastenendokrinologian erikoislääkäri Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

Geelissä on siis korvaavaa testosteronia, joka on vastavoima kehon hormonien epätasapainolle, jonka progestiini kehossa aiheuttaa. Korvaava testosteroni ei kuitenkaan tuota spermaa.

Eurooppalaisiin miehiin kokeiltiin ehkäisevää hormonia 2008–2112. Kokeessa miehet saivat hormoneja injektiona kahden kuukauden välein. Se esti sperman tuotannon.

Miehet kertoivat kuitenkin, että hormonit aiheuttivat sivuoireita. Mieliala vaihteli hormonien takia ja niistä tuli muita sivuvaikutuksia.

”Tämäkin hormonaalinen ehkäisy varmasti aiheuttaa samanlaisia sivuvaikutuksia kuin aiemmat: aknea, punasolujen määrät kasvavat ja mieliala vaihtelee”, sanoo Toppari kokeilusta.

”Ehkä hyöty on kuitenkin niin suuri, että miehet sietävät nuo sivuvaikutukset.”

Ilman sikiön liikkeitä solut eivät tietäisi, pitääkö niiden kasvaa luuksi vai rustoksi. Liikkumattomuus altistaa hauraille luille ja nivelvioille.

Vain äidit tietävät, miltä tuntuu vastaanottaa potkuja ja nyrkiniskuja mahan sisältä päin. Vauvan liikehdinnällä on tärkeä tehtävä, selittävät asiaa tutkineet asiantuntijat.

Alkion pitää sätkiä kohdussa, jotta sen vielä erilaistumattomat solut saavat oikeanlaisia signaaleja. Ne ohjaavat soluja asettumaan oikeille paikoilleen ja erilaistumaan tilanteen mukaan joko luuksi tai luiden nivelkohtia suojaavaksi rustoksi.

Kehoa kannattelevien luiden pitää kasvaa lujiksi ja joustaviksi, kun taas niiden päitä yhdistävien rustojen tulee olla riittävän kimmoisia.

Kun alkion liikkeet aiemmissa kokeissa estettiin hiiren ja kanan alkioilta, luut ja rustot kasvoivat väärin: pahimmillaan luiden päät saattoivat nivelten kohdalla kasvaa jopa yhteen.

Tutkijoita vaivasi, miksi näin tapahtuu. Uusissa kokeissaan he onnistuivat hahmottamaan mekanismin, jolla liikkeet ohjaavat luiden ja rustojen kasvua.

”Uudet löytömme näyttävät, että alkion liikkeiden puuttuessa solut, joiden nivelrustoa pitäisi muodostaa, saavat vääränlaisia molekylaarisia signaaleja, jolloin yhdenlainen viesti hukkuu ja toinen vääränlainen signaali aktivoituu sen sijaan”, selittää tiedotteessa tutkimusryhmää johtanut Trinity Collegen zoologian professori Paula Murphy.

”Lyhyesti sanottuna, solut saavat signaalin ’tee luuta’, kun niiden pitäisi saada signaali, joka sanoo ’tee rustoa’.”

Seuraavaksi tutkijat yrittävät soveltaa saamaansa tietoa ja rakentaa nivelrustoa itse. Heidän on löydettävä oikea yhdistelmä biologisia ja biofysikaalisia signaaleja, jotka muodostavat lujan ja terveen nivelen.

Tutkimusryhmä toivoo, että havainto voisi pitkällä tähtäimellä hyödyttää niveltauteja sairastavia.

Jos uutta rustoa osattaisiin kasvattaa kantasoluista samaan tapaan kuin alkio kasvattaa rustot niveliensä suojaksi, voitaisiin nivelrikkoon ja -kulumiin löytää tekoniveliä pitkäikäisempiä ratkaisuja.

Rustotutkimuksen julkaisi tiedelehti Development.