Myös avaruudellinen hahmotuskyky kohentaa lukujen tajua.

Lapsen varhaiset kirjoitustaidot ja kyky hahmottaa avaruudellisia suhteita ennustavat kykyä oppia matematiikkaa, selvisi Suomessa tehdyssä tutkimuksessa. Suullisella kielitaidolla ei sitä vastoin havaittu yhteyttä laskupäähän.

Jyväskylän yliopiston, Niilo Mäki -instituutin sekä Hongkongin kasvatustieteellisen yliopiston tutkijat totesivat, että kyky laskea numerosarjoja oli parempi niillä lapsilla, jotka olivat kirjoittamisessa ja avaruudellisten suhteiden oivaltamisessa edistyneempiä. Jos taas osaa laskea hyvin numerosarjoja, matematiikka yleensä sujuu helpommin.

Tutkimukseen osallistui 1 880 suomalaista lasta. Ensin heillä teetettiin kirjoitus- ja hahmotustehtäviä päiväkoti-ikäisinä, ja sitten heidän matematiikan taitojaan katsastettiin ensimmäiseltä luokalta kolmannelle luokalle.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Kirjoituksessa ja avaruudellisessa hahmotuksessa etevät paransivat myös suoritustaan enemmän kuin muut, kun lapset siirtyivät luokka-asteelta toiselle.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkimuksen julkaisi Child Development -lehti.

Sisältö jatkuu mainoksen alla