Omistaja on kissalle jotain erityistä. Kuva: Shutterstock
Omistaja on kissalle jotain erityistä. Kuva: Shutterstock

Kissat voivat luoda läheisiä suhteita omistajaansa, toisin kuin on ajateltu.

Useimmat ihmiset puhuvat lemmikeilleen, ja lemmikeille suunnattu puhe muistuttaa pikkulapsille tarkoitettua puhetapaa.

Tutkimuksissa on havaittu, että koirat vastaavat niille mukautettuun puheeseen, oli puhuja sitten lemmikin omistaja tai vieras ihminen. Kissoista tietoa on sen sijaan paljon vähemmän.

Nyt asiaa on selvittänyt ranskalaisen Paris Nanterre -yliopiston väitöskirjatutkija Charlotte de Mouzon kollegoineen.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Ryhmä havaitsi, että toisin kuin koirat, kissat näyttävät reagoivan puheeseen vain silloin, kun puhuja on niiden omistaja.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tämä saattaa tutkijoiden mukaan viitata siihen, että kissat ja niiden omistajat luovat läheisiä suhteita keskenään ainutlaatuisen keskinäisen viestittelynsä avulla.

”Kissat – joita vielä vähän aikaa sitten pidettiin itsenäisinä ja kiittämättöminä olentoina – ovat itse asiassa kykeneviä luomaan ja vaalimaan kiintymyssuhteita ihmisten kanssa”, de Mouzon ja hänen kollegansa kirjoittavat Animal Cognition -tiedelehdessä.

De Mouzon ja hänen työtoverinsa selvittivät, miten 16 lemmikkikissaa reagoi ennalta tallennettuihin ääniin. Äänitallennukset sisälsivät sekä kissojen omistajien että eläimille vieraiden ihmisten puhetta.

Eri puhujien lisäksi tutkijat testasivat, miten kissat reagoivat lemmikeille mukautettuun puhetyyliin ja toisaalta aikuisyleisölle tarkoitettuun puhetapaan.

Kun vieras ääni kutsui kissaa nimeltä, kissat eivät yleensä reagoineet. Mutta kun puhujana oli omistaja, ne valpastuivat. Kissat käänsivät korvansa kaiuttimia kohti, lisäsivät liikehdintäänsä, ja niiden pupillit laajentuivat.

Tutkijoiden arvion mukaan muutos käytöksessä on merkki siitä, että kissat pystyivät erottamaan omistajansa äänen vieraasta puheesta.

Toisessa koeasetelmassa kissoille soitettiin omistajiensa äänitallenteita, kun omistajat puhuivat joko lemmikilleen mukautetulla tai aikuismaisella tyylillä.

Omistajat sanoivat nauhalla seuraavat lauseet: Haluatko leikkiä? Haluatko syödä? Nähdään myöhemmin! Mitä kuuluu?

Kymmenen kissaa kuudestatoista ei reagoinut, kun ne kuulivat omistajansa puhuvan lauseet aikuismaisella ilmaisutyylillä. Ne kuitenkin valpastuivat selvästi, kun omistaja jutteli kissoille mukautetulla tavalla.

Kun vieras sanoi samat asiat, puhetyylillä ei ole ollut merkitystä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla