Kahvi auttaa väsynyttä keskittymään.
Kahvi auttaa väsynyttä keskittymään.

Vuorotyöläiset suoriutuvat tehtävistään paremmin kahvin avulla.

Kofeiinin avulla yö- ja vuorotyötä tekevät pysyvät herkemmin hereillä, mutta mahdollisesti suoriutuvat myös tehtävistään paremmin kuin ilman piristeitä. Kofeiini saattaa myös ehkäistä virheistä aiheutuvia työtapaturmia.

Kansainvälisen Cochrane-verkoston tutkijat raportoivat, että verrattuna nokkauniin tai lumevalmisteeseen kofeiini parantaa vuorotyötä tekevien muistia, tarkkaavaisuutta, havaintokykyä ja järkeilyä. Heidän tuloksensa perustuvat 13 aikaisemman tutkimuksen katsaukseen.

Tutkimuksissa oli selvitetty kahvin, kofeiinipillereiden, kofeiinipitoisten ruokien ja energiajuomien vaikutuksia simuloiduissa työtilanteissa. Koehenkilöiden suorituksia mitattiin ajo- ja muilla kokeilla ja neuropsykologisilla testeillä.

Osallistujat olivat 20 - 30-vuotiaita, joten on mahdollista, etteivät tulokset päde vanhempiin työntekijöihin. Tältä osin asiaa pitää tutkia lisää, tutkijat huomauttavat.

Tutkimus on luettavissa Cochrane Database of Systematic Review'ssa.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim