Tulokset vääristyvät, kun entiset alkoholistit lasketaan raittiiden ryhmään.

Runsas alkoholin käyttö voi johtaa dementiaan, mutta kohtuukäyttö on yhdistetty riskin pienemiseen. Tuore espanjalaistutkimus kuitenkin kyseenalaistaa kohtuukäytön hyödyt.

American Journal of Epidemiology -lehdessä julkaistuun tutkimukseen osallistui 3 900 yli 55-vuotiasta miestä ja naista, jotka eivät sairastaneet dementiaa tutkimuksen alkaessa. Heidät tutkittiin 2,5 ja 4,5 vuoden kuluttua.

Tulokset osoittivat, etteivät 1-2 alkoholiannosta päivittäin tai hieman harvemmin juovat säästyneet dementialta tai sitä lievemmältä mielentoimintojen heikentymältä yhtään todennäköisemmin kuin täysin raittiit.

Ero aikaisempiin tutkimuksiin, joissa kohtuukäyttö on liitetty pienempään dementiariskiin, saattaa johtua eroissa raittiuden määrittelyssä. Usein raittiiden ryhmään lasketaan myös entiset alkoholistit, mikä vääristää tuloksia.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim