Tämä kääpiöpinseri on koulutettu ennakoimaan epilepsiakohtausta. Kuva: <span class="photographer">Wikimedia Commons</span>
Tämä kääpiöpinseri on koulutettu ennakoimaan epilepsiakohtausta. Kuva: Wikimedia Commons

Löytö avaa mahdollisuuden, että koira tai elektroninen nenä voisi varoittaa kohtauksesta etukäteen.

Epilepsiakohtauksella on luonteenomainen hajunsa, jonka koulutettu koira pystyy tunnistamaan. Se selvisi ranskalaisen Rennesin yliopiston tutkimuksessa.

Jotkut epilepsiaa sairastavat koiranomistajat ovat kertoneet, että heidän lemmikkinsä ennakoi omistajan tulollaan olevan kohtauksen. Tällaiset tapaukset ovat myös innostaneet kouluttamaan koiria varoittamaan kohtauksista.

Jo pari vuosikymmentä sitten Britanniassa opetettiin epilepsiaa sairastavan naisen koira varoittamaan kohtauksen alkamisesta. Skotlanninpaimenkoiran koulutus vei kolme kuukautta. Koira oppikin varoittamaan kohtauksesta 20 minuuttia ennen sen alkamista.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Koulutusohjelmissa koiria on opetettu ehdollistamisella. Koirat saavat esimerkiksi jonkin erityisherkun aina, kun omistaja saa kohtauksen. Se saa ne kiinnostumaan kohtauksen merkeistä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkijoille ei ole kuitenkaan tähän mennessä selvinnyt, miten jotkin koirat onnistuvat ennustamaan kohtauksen.

On arveltu, että koira reagoi ihmisen käytöksen muutokseen kohtauksen edellä tai se kuulee tarkoilla korvillaan sydämen sykkeen vaihdokset. Myös hajua on pidetty mahdollisena vihjeenä.

Nyt uudet kokeet osoittavat, että koirat pystyvät todellakin erottamaan hyvin tarkasti hajusta epilepsiakohtauksen.

Rennesin yliopiston tutkija Amélie Catala ja kumppanit keräsivät viideltä epilepsiaa sairastavalta ihmiseltä hajunäytteitä.

Osallistujat pyyhkivät liinalla niskaansa, käsiään ja otsaansa heti kohtauksen jälkeen. Vertailunäytteitä he ottivat muina rauhallisina hetkinä, kun kohtauksesta oli kulunut eri pituisia aikoja, ja kaksi kertaa kevyen liikunnan jälkeen. He tallettivat samalla myös sarjan hengitysnäytteitä.

Itse testit tehtiin Yhdysvalloissa viidellä koiralla, jotka oli koulutettu reagoimaan eri tavoin diabetekseen, ahdistushäiriöön ja epilepsiaan. Koulutuksessa käytettiin eri näytteitä kuin tutkimuksessa, tutkijat korostavat Scientific Reports -lehdessä.

Kokeessa kukin koira tuli vuorollaan huoneeseen, jossa oli seitsemän hajuastiaa yhden potilaan näytteistä kerallaan. Yhdessä astioista oli heti kohtauksen jälkeen otetut pyyhintä- ja hengitysnäytteet. Näin käytiin läpi kaikkien viiden potilaan näytteet.

Koirat tunnistivat poikkeuksellisen hyvin kohtauksen ominaishajun.

”Kolme koiraa onnistui sataprosenttisesti kaikissa tehtävissä”, kirjoittaa Catala Rennesin yliopiston verkkosivulla.

Kaksi muutakin koiraa onnistui 67-prosenttisesti. Se on todella hyvä tulos. Jos koirat olisivat vain sattumalta osuneet oikeaan, onnistumisprosentti olisi vain 14.

Suorituksen vaikuttavuutta lisää se, että näytteet olivat peräisin erilaisia epilepsiamuotoja sairastavilta potilailta. Epilepsiaa on niin monenlaista ja se voi johtua niin monesta syistä, että on jopa puhuttu monikossa epilepsioista.

Tutkijoiden mukaan kokeiden tulokset osoittavat ensi kertaa, että epilepsiakohtauksella tosiaan on tyypillinen hajunsa. Se yhdistää paitsi eri yksilöitä myös eri epilepsiatyyppejä.

Tällä haavaa ei ole tietoa, mistä haju kostuu. Tarvitaan kemiallisia analyysejä yhdisteiden tunnistamiseksi.

Tutkimus ei myöskään kerro sitä, esiintyykö haju jo ennen kohtausta. Jos se esiintyy, voisi koiria käyttää ennakoimaan kohtauksen tuloa.

Mahdollisuus ennakoida epilepsiakohtausta voisi auttaa varautumaan siihen vaikkapa hakeutumalla paikkaan, jossa voi välttyä loukkaantumiselta.

Koirien sijasta myös hajuyhdisteitä tunnistava elektroninen nenä ajaisi saman asian.

Tosin laite ei ole yhtä herkkä kuin koira, joka pystyy tunnistamaan sairauksia tai sairauksiin liittyviä tiloja paljon pienemmistä hajuaineiden pitoisuuksista.

Suomessakin on ollut kiinnostusta tukikoirien kouluttamiseen kohtauksia ennakoimaan. Epilepsialiitto on kolmisen vuotta sitten ottanut kannan, että se ei suosittele koirien käyttämistä tällaiseen tehtävään.

Liiton kommentin mukaan ei ole tieteellisesti pätevää osoitusta koirien käytöstä nimenomaan epilepsiakohtausten ennakoimisessa.

Käyttäjä4499
Seuraa 
Viestejä10101

Hajunäytteistä puuttuu ehkä tärkeä vertailunäyte: hikinäyte stressin jälkeen. Kuinka stressaavaa epilepsiakohtaus on elimistölle? Tai, miten stressi vaikuttaa siihen että jokin laukaisee kohtauksen, joskin viiveellä? Olisi outoa, ellei kohtaus heijastuisi  tavalla tai toisella metaboliaan ja olisi näin ollen haistettavissa. Fyysisestä stressistä on 2 näytettä, mutta kyseessä on kevyt liikunta, joka on ehkä pikemminkin mielihyvää tuottavaa. Entä jos koira haistaakin vain stressin, joka edeltää kohtausta? Pystyisikö koira erottamaan epilepsia- ja migreenikohtauksen aikana otetut näytteet?

ÄLÄ LAINAA TEKSTIÄNI, KIITOS.

Sisältö jatkuu mainoksen alla