Kuva: Knut Finstermeier
Kuva: Knut Finstermeier

Dna-analyysi osoitti, että neandertalilaisissa oli eroja.

Neandertalilaiset asuttivat 30000-100000 vuotta sitten laajan alueen Euroopasta läntiseen Aasiaan ja Lähi-Itään. He eivät kuitenkaan olleet homogeeninen väestö, vaan jakaantuivat ainakin kolmeen, mahdollisesti jopa neljään alaryhmään, ilmenee Marseillen yliopiston tuoreesta tutkimuksesta.

Ryhmien kirjo vahvistui, kun Virginie Fabre kollegoineen tarkasteli neandertalilaisfossiilien mitokondriaalista dna:ta ja yhdisti tietoihin myös demografisia ja paloantropologisia tuloksia.

Tietokonemallinnuksen perusteella neandertalilaisten lukumäärä ei pysynyt vakiona vaan vaihteli eri aikoina. Eri puolilla Eurooppaa ja Aasiaa asuvien alaryhmien välillä esiintyi myös jonkin verran muuttoliikettä.

Tutkijat uskovat, että neandertalilaisväestön rakenne oli seurausta ilmaston ja elinolojen muuttumisesta pleistoseenikaudella.

Tutkimuksen julkaisi PloS ONE.