Oppimisvaikeudet kasaantuvat koululaisille, joiden verenpaine on koholla.

Oppimisvaikeudet näyttäisivät kasaantuvan etenkin lapsille ja nuorille, joiden verenpaine on korkea, tuore yhdysvaltalaistutkimus vihjaa. Korkea verenpaine voi heikentää tarkkaavaisuutta ja muistia, mikä voi selittää tuloksia.

Verenpaineongelmaisista lapsista joka viidennellä oli oppimishäiriöitä, kun vertailuryhmässä niitä oli noin yhdellä kymmenestä.

Verenpaineeseen liitetty oppimisvaikeuksien riski ei kytkeytynyt tarkkaavaisuushäiriöön eli häiriöön käytettävä lääkehoito, joka voi kohottaa verenpainetta, ei selitä tulosta.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Jos korkea verenpaine altistaa oppimishäiriöille eikä yhteys selity jollain tässä tutkimuksessa huomiotta jääneellä seikalla, monet oppimisvaikeuksista kärsivät saattaisivat hyötyä verenpaineen mittaamisesta ja laskemisesta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Arviolta neljä lasta sadasta potee korkeaa verenpainetta.

Tutkimukseen osallistui kaksisataa 10–18-vuotiasta yhdysvaltalaislasta ja -nuorta, joista puolet poti korkeaa verenpainetta. Jokin oppimishäiriö oli todettu joka viidennellä tutkituista.

Tutkimuksesta kertoi Uutispalvelu Duodecim ja Pediatrics.

Sisältö jatkuu mainoksen alla