Antarktiksen lumesta löydetty mikrometeoriitti. Kuva: <A HREF=http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Micrometeorite.jpg>Nasa</A>
Antarktiksen lumesta löydetty mikrometeoriitti. Kuva: Nasa

Tutkijat sanovat löytäneensä viitteitä Aurinkokuntamme synnystä ja mahdollisesti elämän synnystä Maassa Etelämantereen lumesta.

Jean Duprat kollegoineen löysi kaksi mikrometeoriittia 40-55 vuotta vanhasta lumesta keskisellä etelämantereella ja tutki niiden koostumusta määrittääkseen, mistä ne ovat peräisin.

Tutkijat havaitsivat, että nämä hyvin säilyneet mikrometeoriitit todennäköisesti muodostuivat aurinkokunnassamme ennemminkin kuin vanhemmassa tähtienvälisissä pölypilvissä, kuten aiemmin luultiin. Kaksi mikrometeoriittia, jotka tunnetaan nimillä hiukkanen 19 ja hiukkanen 119, sisältävät erittäin suuria määriä hiiltä, kuten myös vedyn vakaata isotooppia deuteriumia.

Tällainen sisältö tulee normaalisti kaukaa tähtienvälisestä avaruudesta, jossa syntyy uusia tähtiä. Mutta nyt tutkijat tunnistivat hiukkasissa 19 ja 199 kidemateriaaleja, jotka osoittavat niiden muodostuneen lähempänä Aurinkoamme ja paljon vähemmän aikaa sitten kuin on luultu.

Yhdessä nämä löydökset vihjaavat siihen että Etelämantereen mikrometeoriitit sisältävät tietoa Aurinkoamme kiertäneestä pölykiekosta, josta planeetat sittemmin syntyivät.

Tämä on ristiriidassa sen pitkäaikaisen oletuksen kanssa, jonka mukaan kaikki orgaaninen materiaali, jossa on jälkiä deuteriumista, olisi peräisin tähtienvälisestä avaruudesta.

Tutkimuksen julkaisi Science.