Kuvapörssi.
Kuvapörssi.

Sekä kiusaajilla että kiusatuilla on täysi-ikäisinä tavallista enemmän mielenterveysongelmia.

Toistuvasti kiusaamiseen syyllistyneillä todetaan runsaasti antisosiaalisia persoonallisuushäiriöitä, kiusatuilla taas ahdistuneisuushäiriöitä. Sekä uhrina että kiusaajana olleet kärsivät molemmista, osoittaa Pediatrics-lehdessä julkaistu suomalaistutkimus.

Andre Souranderin johtamaan tutkimukseen osallistui 2 540 vuonna 1981 syntynyttä suomalaispoikaa. Tiedot kiusaamisesta kerättiin opettajilta, vanhemmilta ja pojilta itseltään heidän ollessaan 8-vuotiaita. Mahdolliset mielenterveysongelmat selvitettiin kutsuntatarkastuksista, jotka tehtiin poikien ollessa 18–23-vuotiaita.

Tulokset eivät selittyneet lapsuuden sosiaalisilla tai taloudellisilla oloilla, eivätkä lapsuudessa havaituilla tunne-elämän ja käyttäytymisen häiriöillä.

Kiusaamisen uhriksi joutuu arvioista riippuen joka kymmenes tai jopa kolmannes suomalaiskoululaisista.

Tutkimuksesta kertoi uutispalvelu Duodecim.