Etonin yksityiskoulun oppilaita seuraamassa luokkakavereiden pelailua Britanniassa syksyllä 2012. Kuva: Eddie Keogh / Reuters
Etonin yksityiskoulun oppilaita seuraamassa luokkakavereiden pelailua Britanniassa syksyllä 2012. Kuva: Eddie Keogh / Reuters

Eliittikoulujen uudistus tarjosi keinon tutkia, miten köyhät luokkatoverit vaikuttavat rikkaiden asenteisiin ja koulumenestykseen.

Kun rikkaiden perheiden lapset käyvät koulua köyhien perheiden lasten kanssa, heidän sosiaaliset asenteensa muuttuvat. He alkavat suhtautua muihin ihmisiin tasa-arvoisemmin ja epäitsekkäämmin, osoittaa Harvardin yliopiston tutkimus.

Monissa maissa perheen varallisuus ja tulot jakavat ihmiset omiin kupliinsa, joista ei juuri kohdata toisten kuplien ihmisiä. Koulut esimerkiksi jakaantuvat yksityiskouluihin, joihin kasaantuvat varakkaiden lapset, ja julkisiin kouluihin, jotka antavat opetusta köyhemmille.

Intiassa on ollut ja on paljolti vieläkin juuri tällainen koulujärjestelmä. Kuitenkin runsaat kymmenen vuotta sitten siellä tuli voimaan radikaali uudistus, joka pakotti monet eliittikoulut ottamaan viidenneksen oppilaistaan köyhistä perheistä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Uudistus tarjosi Harvardin yliopiston taloustieteen apulaisprofessorille Gautam Raolle oivallisen tutkimusasetelman. Hän saattoi verrata rikkaiden koululaisten asenteita ja koulumenetystä ennen ja jälkeen uudistuksen, joka toi näille paljon köyhempiä luokkakavereita.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Koska kaikki yksityiskoulut eivät siirtyneet uuteen järjestelmään, Rao sai vertailuunsa myös kouluja, joissa jatkettiin entiseen malliin varakkaiden kesken.

Tutkimukseen valikoidut koulut olivat noin Delhissä. Uudistuksen myötä entisiin rikkaiden kouluihin tuli lapsia huomattavasti vähävaraisemmista oloista.

Ero rikkaiden ja vähävaraisten oppilaiden taustassa on Raon mukaan huomattava. Hän havainnollistaa vertaamalla sitä siihen, mitä se olisi Yhdysvalloissa. Siellä se vastaisi vuodessa toisaalta 23000 dollaria eli noin 20 000 euroa ansaitsevan ja toisaalta 200000 dollaria eli 175000 euroa ansaitsevan perheen välistä eroa.

Koulu-uudistus sekoitti eritaustaisia lapsia samoihin luokkahuoneisiin. Joissain kouluissa lisäksi valitaan kumppanit koulutöihin etunimen aakkosjärjestyksen mukaan, mikä vielä lisää kontakteja rikkaiden ja köyhien koululaisten välillä.

Ensinnäkin Rao huomasi, että köyhien luokkatovereiden läsnäolo teki rikkaista lapsista auttavaisempia. He osallistuivat halukkaammin vapaaehtoistyöhön, jota kaikki yksityiskoulut ajoittain harjoittavat.

Yhdessä tällaisessa hyväntekeväisyystempauksessa oppilaat tulevat kouluun viikonloppuna ja auttavat keräämään rahaa vähäosaisille lapsille. Osallistuminen näihin tempauksiin on täysin vapaaehtoista, ja vain 28 prosenttia lähteen mukaan niihin.

Rao osoitti, että köyhä luokkakaveri lisäsi hyväntekeväisyyteen osallistumisen todennäköisyyttä 55 prosenttia ja köyhä opintokaveri 62 prosenttia.

Koululaisilla teetetyt talouspelit tukivat havaintoa. Tutkimuksissa käytetään niin sanottua diktaattoripeliä mittaamaan sitä, miten itsekkäitä tai epäitsekkäitä ihmiset ovat. Osallistujat voivat pelissä pyrkiä ottamaan voittoja enemmän itselleen tai jakamaan niitä tasaisemmin osallistujien kesken.

Osoittautui, että köyhien kanssa koulua käyvät rikkaiden perheiden lapset jakavat auliimmin voittorahat, kun he pelasivat muiden tuntemattomien köyhien tai rikkaiden koululaisten kanssa. Köyhien kanssa pelatessa he tosin pelasivat vielä epäitsekkäämmin.

Toinen Raon löydös oli, että sekakoulujen vaurastaustaiset lapset syrjivät vähemmän ulkopuolisia köyhiä lapsia. Tämä tuli ilmi Raon järjestämissä juoksukilpailuissa.

Hän laittoi lapset valitsemaan joukkueen kilpajuoksuun, joissa oli mahdollista voittaa erisuuruisia rahapalkintoja. Valitsijat joutuivat päättämään, ottaisivatko joukkueeseen köyhän mutta hyvän urheilijan vai omaan yhteiskuntaluokkaan kuuluvan mutta heikomman juoksijan. Syrjinnäksi voi katsoa sen, että lapsi valitsee rikkaan, vaikka köyhä olisi nopeampi.

Kävi ilmi, että pelkästään rikkaiden kouluja käyneistä 35 prosenttia teki alussa syrjivän valinnan eli otti joukkueeseensa rikkaan mutta hitaamman juoksijan. Syrjintä väheni sitä mukaa, mitä suurempi oli palkinto. Kuukauden taskurahaa vastaavasta summasta enää kuusi prosenttia sivuutti köyhän mutta hyvän urheilijan.

Sekakouluja käyvät koululaiset tekivät syrjiviä valintoja jokaisella palkintotasolla selvästi vähemmän. Syrjintä pieneni 12 prosenttiyksikköä, kun oli ”altistunut” köyhälle luokkatoverille.

Rikkaat sekakoulujen lapset olivat myös halukkaampia leikkimään köyhän lapsen kanssa. Tämä selvisi siitä, että he suostuivat leikkitreffeille köyhän kanssa pienemmästä summasta kuin pelkkää rikkaiden koulua käyvät.

Juuri henkilökohtainen kosketus rikkaan ja köyhän perheen lapsen ratkaisee Raon mukaan paljon. Esimerkiksi se, että rikkaalla lapsella on opintokaverina köyhä, selittää 70 prosenttia halukkuudesta leikkiä köyhän lapsen kanssa.

Sosiaalisesti sekoittavien koulujen vastustajat arvostelivat uudistusta siitä, että varakkaiden lasten koulusuoritukset heikkenevät. Näin todella kävikin mutta vain vähäisessä määrin.

Testit hindinkielessä, englannissa ja matematiikassa osoittivat, että hindissä ja matematiikassa mitään heikkenemistä ei ilmennyt. Rikkaiden perheiden lasten englanti sen sijaan kärsi aavistuksen.

Käytöskin hieman muuttui. Opettajat raportoivat enemmän kurinpito-ongelmia sekakoululuokissa. Rikkeiden lisäys johtui vain epäsopivan kielenkäytön – siis kiroilun – lisääntymisestä eikä väkivaltaisuuden tai muun häiriökäyttäytymisen.

Tutkimuksen julkaisi American Economic Review.

Vierailija

Tämä lienee suomalaisen peruskoulun menestyksen yksi taustatekijöistä. Samoin suomalaisen kaupunkisuunnittelun yksi keskeisiä tekijöitä on sosiaalisten luokkien moninaisuus. Ainakin helsingissä noin on, eli samalle alueelle tulee aina kaupungin vuokrataloa, asoa ja omistusta sekaisin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla