Tupakka selittää suuren osan keskiluokan ja huonosti koulutettujen terveyseroista. Kuvapörssi.
Tupakka selittää suuren osan keskiluokan ja huonosti koulutettujen terveyseroista. Kuvapörssi.

Hyvin koulutettujen yhdysvaltalaisten eliniänodote jatkaa kasvuaan, huonosti koulutettujen ei.

Yli 12 vuotta kouluja käyneiden yhdysvaltalaisten odotettavissa oleva elinikä on merkittävästi pidempi kuin niiden, jotka eivät jatka koulunkäyntiä lukion jälkeen.

"Haluamme ajatella, että kun me maana kehitymme terveemmäksi, kaikki hyötyvät", sanoo Harvardin yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani David Cutler. “Nyt huomasimme, että voi olla nousuvesi, joka nostaa vain puolet veneistä - ne, jotka jo lähtökohtaisesti voivat paremmin.

Cutlerin johtaman tutkimuksen raportoi Health Affairs -lehti.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Jo pitkään on kiinnitetty huomiota yhteiskuntaluokkien välisiin kuolleisuuseroihin, mutta ajankohtaiset koulutustasoon liittyvät eliniänodotteen ja kuolleisuuden kehitystrendit ovat jääneet vähemmälle huomiolle.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Uusi tutkimus rajoittui valkoisiin ja ei-espanjalaistaustaisiin mustiin. Aineistoja oli kaksi: ajoilta 1981-1988 ja 1990-2000.

Molempien aineistojen perusteella eliniänodote kasvoi hyvin koulutettujen ryhmässä noin puolellatoista vuodella vuosikymmenessä. Kaksitoista vuotta tai vähemmän kouluja käyneiden odotettavissa oleva elinikä kasvoi 1980-luvulla vain puolisen vuotta ja 1990-luvulla ei enää lainkaan.

Vähän koulutettujen naisten eliniänodote rodusta riippumatta jopa laski hieman.

Tutkijoiden mukaan suuri osa kuolleisuuseroista selittyy tupakointiin liittyvillä sairauksilla, lähinnä keuhkosyövällä ja keuhkoahtaumataudilla.

Sisältö jatkuu mainoksen alla