Kun kuolema huolettaa, Richard Dawkins ei innosta. Tässä hän avaa ateistikampanjaa toimittaja Ariane Sherinen kanssa.
Kun kuolema huolettaa, Richard Dawkins ei innosta. Tässä hän avaa ateistikampanjaa toimittaja Ariane Sherinen kanssa.

Kehitysopin vastustus ja "älykkään suunnittelun" kannatus ammentaa katoavaisuuden kammosta. 

Etenkin Pohjois-Amerikassa moni uskoo, että kehitysoppi ei selitä elämän syntyä ja kehitystä maapallolla vaan kaiken on saanut aikaan jokin älykäs suunnittelija, siis jumala. Nyt Brittiläisen Kolumbian yliopiston ja Union Collegen tutkimus vihjaa, että älykkään suunnittelun viehätystä selittää kuoleman ahdistus.

Kuolemasta ja elämän mielekkyydestä huolestuneet myös pitivät herkemmin Michael Behestä, tunnetusta yhdysvaltalaisesta älykkään suunnittelun puolustajasta. Vastaavasti evoluutio-opin maailmankuulu puolestapuhuja Richard Dawkins miellytti vähemmän.

"Tuloksemme viittaavat siihen, että olemassaolon huoliin ihmiset reagoivat etsimällä elämälle tarkoitusta. Monille evoluutio-oppi ei tunnu tarjoavan tarpeeksi vakuuttavaa vastausta suuriin kysymyksiin", psykologian tutkija Jessica Tracy kertoo.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tutkimukseen osallistui lähes 1 700 yhdysvaltalaista ja kanadalaista monenlaisista taustoista. Alkuun heitä pyydettiin kuvittelemaan oma kuolemansa tai kirjoittamaan sen herättämistä tuntemuksista. Verrokit taas kuvittelivat hammaskipua ja kirjoittivat siitä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Sitten koehenkilöt lukivat kaksi tekstikatkelmaa. Toisessa Behe esitti empiiristä ja teoreettista tukea omalle kannalleen, toisessa niin teki Dawkins . Kummassakaan tekstissä ei puhuttu uskosta tai uskonnosta. Kävi ilmi, että omaa kuolemaansa kuvitelleet kannattivat herkemmin älykästä suunnittelua ja pitivät enemmän Behestä kuin hammaskipuryhmän jäsenet.

Kuitenkin myös luonnontieteellinen maailmankuva voi antaa vastauksia elämän mielekkyyttä koskeviin huoliin. Tämä selvisi osatutkimuksessa, jossa Behen ja Dawkinsin tekstien rinnalla luetettiin kosmologi Carl Saganin tekstejä.

Sagan kannattaa tieteellistä ja kehitysoppiin perustuvaa näkemystä maailmasta mutta väittää, että tämäkin maailmankuva tarjoaa mielekkyyden kokemusta. Sagania luettuaan koehenkilöt eivät uskoneetkaan niin herkästi älykkääseen suunnitteluun, kun heitä oli muistutettu kuolevaisuudesta.

"Ihmiset voivat oivaltaa, että evoluutio tarjoaa mielekkään vastauksen olemassaolon huoliin, mutta se saattaa vaatia näkemyksen nimenomaista opettamista", Tracy sanoo,

Yhdysvalloissa joka neljäs yläkoulun biologian opettaja käyttää ainakin osa opetusajasta älykkään suunnittelun käsittelyyn. Kanadassa Albertan provinssi sääti 2009, että vanhemmat voivat estää lastensa osallistumisen tunneille, joilla opetetaan evoluutiota.

Tutkimuksen julkaisi PLoS ONE.

Lue aiheesta lisää Tiede-lehden artikkelista Evoluutio kauhistuttaa Amerikkaa - miksei Eurooppaa? 


Sisältö jatkuu mainoksen alla