Kuva: Corbis RF.
Kuva: Corbis RF.

Kuuloaivokuoresi vilkastuu, jos näet koiran räksyttävän - vaikket kuulisi sen haukkuvan.

Kuuloaivokuoren on uskottu reagoivan vain ääniärsykkeisiin, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan jo pelkkä ääneen kytkeytyvä näköhavainto riittää herättämään kuuloalueet.

Kuuloaistin moniulotteisuus paljastui, kun Antonio Damasio kollegoineen Etelä-Kalifornian yliopistosta kuvansi koehenkilöitä MRI-laitteella samalla, kun nämä katselivat ääneen liittyviä videopätkiä kuten koiran haukkumista ja viulistin soittamista. Ääni oli kuitenkin kytketty kuvasta pois.

Analyysi osoitti, että kuuloaivokuori reagoi pelkkiin ääntä koskeviin näköhavaintoihin jopa niin voimakkaasti, että tutkijat pystyivät erottamaan, millaista ääntä koehenkilö kulloinkin katseli: eläintä, musiikkia tai jotakin esinettä, joka pitää ääntä.

Tutkijoiden mukaan tulokset tukevat ajatusta, että kuuloaivokuoren toimintaan eivät vaikuta yksin aistiärsykkeet vaan siinä heijastuvat myös havaintokokemukset.

Tutkimuksen julkaisi Nature Neuroscience.