Objekti vai subjekti?
Objekti vai subjekti?

Suhde omaan ruumiiseen on terveempi niillä naisilla, jotka pystyvät havaitsemaan sydämensä sykkeen.

Jos nainen pystyy aistimaan ruumiinsa toimintaa, hänellä on vähemmän ongelmia kehonkuvansa kanssa. Yhteys kävi ilmi Lontoon yliopiston tutkimuksessa, johon osallistui terveitä naisopiskelijoita.

Koehenkilöitä pyydettiin laskemaan sykkeensä ruumistaan "kuuntelemalla". Tuloksen oikeellisuutta verrattiin kyselyyn, jossa koehenkilö vastasi kymmeneen kysymykseen omasta kehostaan. Osa kysymyksistä käsitteli ulkonäköä, esimerkiksi viehättävyyttä ja vartalon mittoja, osa taas ruumiin suorituskykyä, terveyttä ja energisyyttä.

Mitä tarkemmin tutkitut naiset pystyivät laskemaan oman sykkeensä, sitä vähemmän heillä oli taipumusta tarkastella omaa kehoaan objektina. Tutkijoiden mukaan tulos on tärkeä, kun yritetään ymmärtää, mistä juontavat sairaalloiset kehonkuvan häiriöt, kuten anoreksia.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

- Ihmisillä on erityinen kyky nähdä itsensä toisen silmin. Vaarana on, että osa meistä kehittää liiallisen taipumuksen tarkastella itseään ulkopuolisena ja unohtaa arvostaa itseään sisältä päin, arvostaa omaa fyysistä pystyvyyttään ja terveyttään, sanoo tutkija Manos Tsakiris.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

- Tällaiset itsensä objektina näkevät naiset ovat alttiita syömishäiriöille, masennukselle ja seksuaalisuuden häiriöille.

Tutkimuksen julkaisi Plos One.

Sisältö jatkuu mainoksen alla