Puhdistusbakteerit kenties kokoavat lääkkeet uudestaan.

Joidenkin jätevedessä olevien lääkeaineiden määrä voi lisääntyä jätevedenpuhdistamoilla. Coloradon yliopiston tutkijat törmäsivät ilmiöön suurella jätevedenpuhdistamolla Wisconsinin Milwaukeessa Yhdysvalloissa. He etsivät jätevedestä merkkejä yli 50 lääkeaineesta ennen jätevedenpuhdistusta ja puhdistuksen jälkeen.

Kahden tutkittavana olleen lääkeaineen määrä oli lisääntynyt puhdistuksen jälkeen. Epilepsialääke karbamatsepiinin määrä lisääntyi 80 prosenttia ja mikrobilääke ofloksasiinin määrä 120 prosenttia. Muita mitattuja lääkeaineita tunnistettiin 46 kappaletta, mutta kaikkien niiden määrä väheni odotetusti.

Tutkimus ei ole ensimmäinen, jossa lääkeaineiden määrän on havaittu lisääntyvän jätevesien puhdistusprosessin jälkeen. Vuonna 2008 Johns Hopkinsin yliopiston tutkijat havaitsivat niin ikään, että karbamatsepiinin määrä oli kaksinkertaistanut puhdistuksen jälkeen.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tutkijat eivät tiedä, mistä ilmiö johtuu, mutta he uskovat sen liittyvän puhdistusprosesseissa käytettäviin mikrobeihin. Kun ihmiset käyttävät lääkkeitä, ne hajoavat elimistössä ja nämä aineenvaihduntatuotteet päätyvät virtsan ja ulosteiden mukana jätevesiin. Tutkijat pitävät mahdollisena, että puhdistuksessa käytetyt bakteerit voivat jollakin tavalla koota nämä aineenvaihduntatuotteet uudestaan lääkeaineiksi.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkijoiden mukaan jätevesilaitokset eivät kuitenkaan ole muuttumassa lääketehtaiksi. Ilmiö on havaittu vain kahden lääkeaineen kohdalla ja niidenkin osalta pitoisuudet ovat pieniä. Ne voivat kuitenkin haitata kaloja ja muita vesieliöitä, jotka joutuvat niiden kanssa kosketuksiin.

Tutkimus on osa Coloradon yliopiston tutkijan Benjamin Blairin väitöskirjaa. Siitä uutisoi Environmental Health News.

Sisältö jatkuu mainoksen alla