Tekopurometsikkö paljasti biodiversiteetin puhdistusvoiman.
Tekopurometsikkö paljasti biodiversiteetin puhdistusvoiman.

Eri lajit suodattavat vesiin valuneet ravinteet työnjaon periaatteella, osoitti yhdysvaltalaisekologi.

Biologisesti monimuotoiset vesistöt siivoavat saasteita paremmin kuin vähälajiset, ja Bradley Cardinale Michiganin yliopistosta osoitti, miten.

Cardinale selvitti asiaa 150 luonnon puroa matkivan vesikourun avulla. Hän kasvatti niissä yhdestä kahdeksaan levälajia ja mittasi kunkin leväyhdyskunnan kykyä niellä nitraattia, typpiyhdistettä, joka rehevöittää vesiä ympäri maailmaa.

Kävi ilmi, että minipurojen nitraattinielu kasvoi lineaarisesti lajien runsastumisen myötä. Keskimäärin kahdeksan lajin sekoitus poisti nitraattia vedestä 4,5 kertaa nopeammin kuin jokin laji yksin.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

"Luonnollisesti monimuotoiset habitaatit  ovat melko hyviä siivoamaan saasteita, joita dumppaamme ympäristöön. Lajien harventuminen vaarantaa planeettamme kykyä puhdistaa jälkiämme", Cardinale sanoo.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Miksi monta lajia on parempi suodatin kuin yksi?

"Ekolokeroiden takia", Cardinale vastaa.

Laboratoriotestit osoittivat, että kukin levälaji sopeutui tiettyyn puron kohtaan paremmin kuin jokin toinen. Näin elinympäristön ekologisia lokeroita käytettiin paremmin hyödyksi kuin jos lajeja oli vähemmän. Monen lajin purosta tuli siksi tehokkaampi nitraattisieni.

Tavallaan ekolokeroissa on kyse organismien työnjaosta, Cardinale kiteytti.

Tutkimuksen julkaisi Nature

Sisältö jatkuu mainoksen alla