<i>Rana temporaria</i>. Kuva: J
Rana temporaria. Kuva: J

Kilpisjärven sammakkonaaraista joka kymmenes muuntautuu koiraaksi.

Joka kymmenes Kilpisjärven naarassammakoista näyttää kehittyvän ulkoiselta sukupuoleltaan koiraaksi, vaikka perimässä on naaraan kromosomit, Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tutkijat havaitsivat.

Tutkija Jussi Alho huomasi tutkijakollegoineen kuutisen vuotta sitten, että Kilpisjärven sammakkopopulaatioissa oli vankka naarasenemmistö. Kaksi kolmasosaa tuntureiden kurnuttajista oli naaraita, kun yleensä sammakkopopulaatiot ovat koirasvaltaisia.

Molekyyligeneettiset menetelmät osoittivat, että osa Kilpisjärven koirassammakoista oli geneettisiä
naaraita kaksine X-kromosomeineen. Ilmiö vaikuttaa seuraavan sukupolven sukupuolijakaumaan, sillä näiden muuntautujien ja tavallisten naaraiden jälkeläisissä ei ole lainkaan koiraita. Teoriassa ilmiö voisi tietyissä olosuhteissa jopa ajaa populaation sukupuuttoon. Kilpisjärvellä sukupuolta vaihtaneiden yksilöiden osuus oli
kuitenkin sen verran pieni, että paikalliset populaatiot eivät ole vaarassa.

Sukupuoli ymmärretään yleensä perimän tiukasti määräämäksi ominaisuudeksi. Kilpisjärvellä havaittu ilmiö on muistutus siitä, että joillain eläinlajeilla sukupuoli voi olla hämmästyttävän joustava ominaisuus.

Tuloksen julkaisi Molecular Ecology.