Lapissa on hyvä kuulostella Maata.
Lapissa on hyvä kuulostella Maata.

Seismisestä taustahälystä paljastuvat Maan sisärakenteet. 

Seismisen hälyn kuuntelemiseen kehitetty tekniikka auttaa luotaamaan Maan sisuksia uudella tavalla. Sciencessa raportoineet ranskalaistutkijat testasivat menetelmäänsä Suomen Lapissa ja ulottivat havaintonsa aina maankuoren alaisen vaipan syvyyksiin.

Maan sisäinen taustahäly syntyy siitä rummutuksesta, joka kohdistuu maan pintaan ilmakehän paineen muutoksista, sateesta, tuulesta ja ihmisen itsensä tuottamasta metelistä. Kaikki nämä saavat aikaan seismisiä aaltoja. Niitä syntyy esimerkiksi joka kerta, kun aalto iskeytyy rantaan.

Maan sisuksen fysikaaliset ominaisuudet, kuten kivikoostumus, lämpötila ja paine, vaikuttavat seismisiin aaltoihin. Siksi näitä tarkkailemalla voidaan tehdä päätelmiä Maan vaipasta. Aiemmin tähän kartoitukseen on tarvittu maanjäristyksiä, mutta nyt samasta suoriudutaan taustahälyä mittaamalla.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Grenoblen yliopiston ryhmä asetti Lappiin 42 seismistä mittausasemaa. Vertaamalla matemaattisin menetelmin eri asemilta saatuja mittaustuloksia tutkijat saivat tietoa siitä, miten seismiset aallot etenevät. Näin he saattoivat muodostaa kuvan kahdesta siirtymäkerroksesta Maan vaipassa 410 kilometrin ja 660 kilometrin syvyydessä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Koska taustaälyä on joka puolella, uutta menetelmää voidaan käyttää kaikkialla maailmassa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla