Kun olot ovat hyvät, lastenteko ei keskimäärin lisää eikä vähennä onnellisuutta. Kuva: xayana, Wikimedia Commons
Kun olot ovat hyvät, lastenteko ei keskimäärin lisää eikä vähennä onnellisuutta. Kuva: xayana, Wikimedia Commons

Ainakin maissa, joissa lapsenteko on vapaa valinta.

Useimpien aiempien tutkimusten mukaan aikuiset ovat tyytymättömämpiä elämäänsä asuessaan lasten kanssa kuin ilman. Myös vastakkaisia tuloksia on kuitenkin saatu, eivätkä alan tutkijat ole päässeet asiasta yksimielisyyteen. Nyt tehtiin laaja tutkimus, joka analysoi noin 2,8 miljoonan ihmisen onnellisuustietoja yli 160 maasta. Sen mukaan lapset eivät rikkaissa maissa keskimäärin muuta aikuisten tyytyväisyyttä puoleen eivätkä toiseen. Tulokset julkaisi Pnas-lehti.

Yhdysvaltalaiset tutkijat Angus Deaton Princetonin yliopistosta ja Arthur Stone Stony Brookin yliopistosta käyttivät lähteenään kahta tyytyväisyyskartoitusta. Toisessa oli haastateltu 1,8 miljoonaa yhdysvaltalaista vuosina 2008–2012. Toinen kattoi runsaat miljoona ihmistä 161 maasta eri puolilta maailmaa ja oli tehty vuosina 2006–2012.

Yhdysvalloissa samoin kuin esimerkiksi Suomessa ja muissa Pohjois-Euroopan maissa lapset tai lapsettomuus eivät keskimäärin vaikuttaneet aikuisten onnellisuuteen. Sen sijaan köyhemmissä maissa, joissa syntyvyys on suurempi, lapselliset olivat keskimäärin hieman tyytymättömämpiä elämäänsä kuin lapsettomat.

Deaton ja Stone tulkitsevat, että tyytyväisyys liittyy elämänvalinnan vapaaehtoisuuteen. Rikkaissa maissa, joissa lapsettomuus ei haittaa aikuisten toimeentuloa, lastenteosta voi periaatteessa päättää vapaasti ja valtaosa ihmisistä ilmeisesti on tyytyväinen valintaansa. Köyhissä maissa, missä lapsia täytyy synnyttää vanhuuden turvaksi, valinnanvaraa ei ole, ja mukautuminen tähän lisääntymispakkoon vähentää tyytyväisyyttä.