Lapset ovat tietoisia imagostaan jo yllättävän nuoresta iästä lähtien. Kuva: Jenna Lehtonen
Lapset ovat tietoisia imagostaan jo yllättävän nuoresta iästä lähtien. Kuva: Jenna Lehtonen

Jo esikouluikäiset ovat esimerkiksi anteliaampia tilanteissa, joissa he tietävät olevansa tarkkailtavina.

Lapset alkavat huolehtia herättämästään mielikuvasta jo kauan ennen kouluikää, sanoo yhdysvaltalainen tutkijakaksikko.

Maineenhallinta alkaa heidän mukaansa jo viisivuotiaana, kun aiemmin lasten on uskottu pystyvän siihen vasta yhdeksän vanhoina.

Psykologit Ike Silver ja Alex Shaw perustavat väitteensä joukkoon tutkimuksia, joissa on moninaisin tavoin tutkittu eri-ikäisten lasten motivaatiota rakentaa omaa mainettaan toisten silmissä. Heidän tutkimuksena julkaistiin Trends in Cognitive Science -tiedelehdessä.

”Psykologit ovat pitkään olleet kiinnostuneita siitä, miten rakennamme identiteettejämme ja millaisia strategioita käytämme esittääksemme itsemme yhteisössä”, sanoo tiedotteessa Shaw, joka työskentelee kehityspsykologian apulaisprofessorina Chicagon yliopistossa.

”Huomaamme, että tällaista aikuisilla näkemäämme monimutkaista ja strategista itsensä esittämisen käytöstä esiintyy paljon nuorempana kuin aiemmin on tiedetty.”

Lapset eivät ainoastaan mieti, mitä muut heistä mahtavat ajatella, vaan myös tekevät töitä muokatakseen mielikuvia haluamaansa suuntaan.

Kokeissa on esimerkiksi havaittu, että viisivuotiaasta lähtien lapset ovat anteliaampia tilanteissa, joissa he tietävät itseään tarkkailtavan.

Viisivuotiaat ovat jopa valikoivia sen suhteen, keihin ryhmän avainyksilöihin he haluavat käytöksellään erityisesti tehdä vaikutuksen. He eivät piittaa satunnaisten pallomeressä kohtaamiensa lasten mielipiteestä yhtä paljon kuin oman päiväkotiryhmänsä lasten ja aikuisten.

Kyky kuvitella ja halu hallita toisten mielikuvia itsestä näkyy myös kokeissa, joissa tarhaikäisille ja esikoululaisille annettiin mukamas mahdollisuus huijata toisia näiden huomaamatta.

Jos tutkijat olivat ennen testiä kertoneet koehenkilöille, että heillä on hyvä maine toisten lasten keskuudessa, olivat viisivuotiaat ja vanhemmat lapset vähemmän alttiita petkuttamaan ja siten vaarantamaan saamansa aseman.

”Yhteiskuntana olemme erittäin keskittyneitä imagon luomiseen ja itsemme esittämiseen, ja lapsemme altistuvat varhain ja tiiviisti idealle imagosta ja sosiaalisesta statuksesta”, sanoo Ike Silver, joka työskentelee tohtorikoulutettavana Whartonin kauppakorkeakoulussa Pennsylvanian yliopistossa.

”Lapset ovat herkkiä sille, miten ihmiset heidän ympärillään käyttäytyvät, mukaan lukien mainettaan varjelevat aikuiset.”

Vielä ei tiedetä, miten hyvin pienet lapset erottavat sen, mitkä piirteet tekevät erityisen hyvän vaikutuksen kulloiseenkin yleisöön.

Rohkeuden osoittaminen kiipeilytelineestä hyppäämällä voi vakuuttaa ikätoverit, mutta esimerkiksi vanhempi tai hoitaja voivat arvostaa enemmän esimerkiksi epäitsekkyyden osoituksia.

Käyttäjä4499
Seuraa 
Viestejä5505
Liittynyt21.7.2017

Lapset aloittavat maineenhallinnan jo viisivuotiaina

"Vielä ei tiedetä, miten hyvin pienet lapset erottavat sen, mitkä piirteet tekevät erityisen hyvän vaikutuksen kulloiseenkin yleisöön. Rohkeuden osoittaminen kiipeilytelineestä hyppäämällä voi vakuuttaa ikätoverit, mutta esimerkiksi vanhempi tai hoitaja voivat arvostaa enemmän esimerkiksi epäitsekkyyden osoituksia." Luulen, että pienet lapset erottavat piirteet erinomaisesti - ja tilanteet ovat heille silti yksinkertaisempia, kuin aikuisille. Ensinnäkin, lapset ovat taitavia aistimaan tunteita...
Lue kommentti

VVM = varhainen vuorovaikutusmalli