Maissilla on lannoituksen takia suurin vaikutus ilmastoon lannoitteiden käytön takia, selviää laskurista.
Maissilla on lannoituksen takia suurin vaikutus ilmastoon lannoitteiden käytön takia, selviää laskurista.

Viljelijöiden työkalu auttaa maataloutta tuntematontakin hahmottamaan, mistä ruoantuotannon hiilijalanjälki syntyy.

Yhdysvalloissa maanviljelijätkin voivat osallistua kasvihuonekaasujen päästökauppaan ja he voivat hyötyä taloudellisesti esimerkiksi investoimalla metaanin talteenottotekniikkaan eläintiloilla tai istuttamalla metsää.

Michiganin osavaltionyliopiston W.K. Kellogg Biological Station -tutkimuslaitoksen tutkijat kehittivät yksinkertaisen web-pohjaisen työkalun, jolla maanviljelijät ja heidän sidosryhmänsä voivat tehdä taloudellisesti ja ympäristön kannalta järkeviä ratkaisuja.

Laskin ottaa huomioon esimerkiksi maantieteellisen alueen Yhdysvalloissa, viljeltävän kasvin, sadon ja lannoitteiden käytön. Sitten laskin kertoo, kuinka paljon hiiltä on sitoutunut maaperään tai päässyt ilmakehään, kuinka paljon typpioksidia on vapautunut ilmakehään, kuinka paljon traktorit ovat päästäneet hiilidioksidia ja kuinka paljon kasvihuonekaasuja on syntynyt lannoitteita valmistettaessa.

Laskimen avulla on mahdollista esimerkiksi selvittää, että lannoitteiden käyttöä vähentämällä hiilidioksidipäästöjä on mahdollista vähentää yli kymmenellä prosentilla ilman, että sato pienenee.

Kasvihuonekaasulaskin löytyy osoitteesta http://www.kbs.msu.edu/ghgcalculator/.