Kuva: <span class="photographer">Corbis RF.</span>
Kuva: Corbis RF.

Sama mutaatio voi joko lisätä tai vähentää tautiriskiä sen mukaan, kummalta vanhemmalta sen on perinyt.

Mutaatio voi vaikuttaa sairastumisriskiin eri tavoin, mikäli se on peritty äidiltä eikä isältä – ja päinvastoin, havaitsivat islantilaistutkijat.

Jo aiemmin on osoitettu, että sama geenimuoto saattaa nk. leimautumisen takia toimia eri tavoin riippuen siitä, kummalta vanhemmalta se on peritty.

Nyt Augustine Kong kollegoineen reykjavikilaisesta DeCODE-tutkimuskeskuksesta tarkasteli islantilaisväestöstä satoja tuhansia snipejä eli yhden emäksen eroja selvittääkseen, miten leimautuminen vaikuttaa sairastumisriskiin.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Ryhmä tunnisti ainakin viisi geenimuotoa, joiden kytkös tiettyyn sairauteen vaihteli sen mukaan, oliko geeni peritty äidiltä vai isältä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Esimerkiksi tietty kromosomi 11:n mutaatio lisäsi rintasyövän riskiä 17 prosenttia, mikäli se on peritty isältä. Sen sijaan äidiltä peritty mutaatio suojasi sairastumiselta. Ryhmä löysi myös mutaation, joka lisää 2 tyypin diabetesriskiä 41 prosenttia, mutta vain, jos se on peräisin isältä.

Tutkimuksen julkaisi Nature ja siitä kertoi myös New Scientist.

Sisältö jatkuu mainoksen alla