Lentoliikenne tuottaa paljon päästöjä. Kuva: Shutterstock
Lentoliikenne tuottaa paljon päästöjä. Kuva: Shutterstock

Lentoliikenteen osuus ihmisten aiheuttamasta ilmaston lämpenemisestä on noin 3,5 prosenttia, selviää tuoreesta tutkimuksesta.

Lentoliikenteen vaikutus ilmaston lämpenemiseen on kaksinkertaistunut vuodesta 2000 vuoteen 2018, selviää Manchesterin yliopiston johtamasta kansainvälisestä tutkimuksesta.

Tutkimusryhmän laskelmista selvisi, että kaikki vaikutukset huomioon ottaen lentoliikenteen osuus ihmisten aiheuttamasta ilmaston lämpenemisestä on noin 3,5 prosenttia.

Kolmasosa ilmastovaikutuksista koostui hiilidioksidipäästöistä. Loput kaksi kolmasosaa syntyi typpioksidista, rikkioksidista, noesta ja lentokoneiden jättövanoista. Tutkimuksen yhteenveto löytyy täältä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Lentämisestä syntyvät typen oksidit lisäävät ilmastoa lämmittävän otsonin muodostumista, mutta hajottavat samaan aikaan ilmakehän metaania, joka on voimakas kasvihuonekaasu.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Rikkioksidien päästöistä sulfaattihiukkaset viilentävät maapalloa heijastamalla auringon säteilyä takaisin avaruuteen. Noki puolestaan edistää ilmaston lämpenemistä imemällä tehokkaasti lämpösäteilyä.

Myös vesihöyryn muodostamat jättövanat sitovat jossain määrin lämpösäteilyä, mutta vanoista voi muodostua myös ilmakehää lämmittäviä untuvapilviä.

Vaikka lentoliikenteen ilmastoa lämmittävä vaikutus on 18 vuoden aikana kaksinkertaistunut, sen osuus kaikista ilmastovaikutuksista on pysynyt koko mittausjakson ajan suunnilleen samana, runsaassa kolmessa prosentissa.

Tämä johtuu siitä, että samalla ajanjaksolla myös muiden ilmastoa lämmittävien tekijöiden vaikutus on kasvanut.

Koko ilmailualan historian aikana vuodesta 1940 lähtien lentoliikenne on tutkimuksen mukaan aiheuttanut noin 32,6 miljardin tonnin hiilidioksidipäästöt.

Puolet näistä päästöistä oli syntynyt viimeisten 20 vuoden aikana. Se johtuu lentojen määrän, reittien ja lentokaluston kasvusta. Viime vuosikymmenen aikana lentoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut noin 5–8 prosenttia vuodessa.

Kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA ennakoi kaksi vuotta sitten, että seuraavien 20 vuoden aikana lentoliikenne kaksinkertaistuu.

Toisaalta lentoliikenteen päästöjä on vähentänyt tekniikan kehitys ja lentokoneiden tehokkaampi käyttö.

Tutkimuksessa ei huomioitu koronaviruspandemian takia vähentynyttä lentoliikennettä, sillä mittaukset päättyvät vuoteen 2018.

Manchesterin yliopiston professori David Lee toteaa New Scientist -lehdessä, että koronavirus hillitsee lentoliikennettä vain väliaikaisesti.

Ertsu
Seuraa 
Viestejä7546

"Lentämisestä syntyvät typen oksidit lisäävät ilmastoa lämmittävän otsonin muodostumista, mutta hajottavat samaan aikaan ilmakehän metaania, joka on voimakas kasvihuonekaasu."

Onneksi otsoni hajoaa tavalliseksi hapeksi vain parissa tunnissa. Toiseksi, eiköhän metaania hajoa myös sillä, että sitä imeytyy moottoriin ja palaa siellä?

Sisältö jatkuu mainoksen alla