Panssarisiimalevä Prorocentrum minimum. Kuva: Sari Pertola
Panssarisiimalevä Prorocentrum minimum. Kuva: Sari Pertola

Laivaliikenne kasvattaa Itämeren leväkuormaa.

Vilkas laivaliikenne tuo Itämerelle lisää leviä, osoittaa Sari Pertola Helsingin yliopistosta painotuoreessa väitöskirjassaan.

Yhdeksänkymmentä prosenttia laivoista kuljettaa painolastitankkien pohjaliejussa panssarisiimalevien leposoluja. Ne heräävät kasvuun, kun lieju altistuu valolle 10-20-asteisessa, ravinteikkaassa merivedessä.

Tankkien liejusta löytyi myös sinileviä, piileviä ja viherleviä. Samoja leväryhmiä kuoriutui myös
merenpohjan liejusta Naantalin, Hangon Koverharin, Kilpilahden ja Haminan
satama-alueilla.

Pertolan tutkima panssarisiimalevä Prorocentrum minimum on levinnyt Itämerelle 25 vuotta sitten ja asettunut laajoille alueille. Se näyttää sopeutuneen hyvin alhaiseen suolaisuuteen ja lämpötilaan sekä alueen ravinneolosuhteisiin. Muut niin sanonut tulokaslevät esiintyvät erityisesti Itämeren eteläosissa.

Moni mikrolevä on myrkyllinen ihmiselle tai merieliöstölle. Lisäksi levät aiheuttavat muun muassa kalaverkkojen limoittumista.