Kuvapörssi
Kuvapörssi

Varhaista Alzheimerin tautia sairastavilla on vähemmän lihaksia kuin terveillä samanikäisillä.

Varhaista Alzheimerin tautia sairastavilla on vähemmän lihaksia kuin terveillä samanikäisillä, yhdysvaltalaiset tutkijat ovat havainneet. Lihasten surkastuminen liittyy myös heikompiin tuloksiin muistia ja muita mielentoimintoja mittaavissa testeissä sekä mahdollisesti aivojen valkean aineen surkastumiseen.

Tutkijoiden mukaan onkin mahdollista, että lihasten surkastuminen on varhainen ennusmerkki sairastumisesta. Vaihtoehtoisesti lihasmassan väheneminen ja dementia selittyvät jollain kolmannella seikalla, joka aiheuttaa kumpaakin. Mahdollisesti vähäinen liikunta on yksi tällainen tekijä.

Kehon ja painon muutoksia on aikaisemminkin yhdistetty dementiaan. Usein Alzheimerin tautiin sairastuvat ovat laihtuneet joitain vuosia ennen taudin toteamista. Toisaalta ylipainoisuus keski-iässä saattaa altistaa dementialle, kun taas myöhempi ylipainoisuus liittyy sairastumisriskin pienenemiseen.

Tutkimukseen osallistui 70 tervettä ja 70 Alzheimerin tautiin hiljattain sairastunutta. Osallistujien aivoja tutkittiin magneettikuvauksella ja kehon rakennetta DEXA-mittauksella. Tutkimuksen pienuuden takia tulokset pitää varmistaa lisätutkimuksissa.

Tulokset julkaisi Archives of Neurology.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim