Ylipaino altistaa kiusaamiselle.
Ylipaino altistaa kiusaamiselle.

Muut tekijät eivät suojaa kiusanteolta, jos painoa on paljon.

Lihavuus näyttäisi olevan suurin yksittäinen syy kiusaamiseen,
yhdysvaltalainen tutkimus osoittaa. Sen mukaan lihavia lapsia kiusataan
normaalipainoisia enemmän niin hyvissä kuin huonoissa kouluissa,
riippumatta lapsen koulumenestyksestä, perheen varakkuudesta,
sosiaalisista taidoista tai ihonväristä. Pelkkä lihavuus riittää.
Tutkimusta varten haastateltiin 821 koululaista ja heidän vanhempiaan
ja opettajiaan. Lapset olivat 8-11-vuotiaita.

Joka kolmas lapsi kertoi joutuvansa kiusatuksi koulussa, kun
opettajat arvioivat niin käyvän joka neljännelle. Vanhemmista puolet
uskoi, että heidän lastaan kiusataan. Lihavien lasten riski joutua
kiusatuksi oli 60 prosenttia suurempi kuin normaalipainoisten. Tutkijat
eivät tunnistaneet ainuttakaan seikkaa, joka olisi suojannut lihavia
kiusaamiselta.

Lihavien lasten tiedetään masentuvan muita helpommin. Samoin
itsetuhoiset ajatukset ja huono itsetunto ovat heillä yleisiä.
Todennäköisesti kiusaaminen aiheuttaa ainakin osan näistä ongelmista.
Suomessa leikki-ikäisistä ja alakouluikäisistä ylipainoisia on noin
joka kymmenes ja yläkouluikäisistä noin neljäsosa.

Uutisen julkaisi Pediatrics-lehti.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim