Kuva: <span class="photographer">Wikimedia Commons</span>
Kuva: Wikimedia Commons

Havainto voi selittää ylipainon periytymistä.

Lihavien ja laihojen miesten sukusoluissa on eroja. Erityisesti niitä on geenialueilla, jotka säätelevät ruokahalua. Tämä voi osaltaan selittää, miksi ylipainoisen isän lapsi on altis lihomaan, raportoivat Kööpenhaminan yliopiston tutkijat.

Romain Barrès kollegoineen analysoi 13 hoikan ja 10 lihavan miehen siittiöiden perimäainesta ja totesi, että ne poikkeavat epigeneettisesti toisistaan. Epigeneettiset muutokset tarkoittavat, että geeneihin liimautuu osasia, jotka säätävät niiden toimintaa.

Lihavien ja laihojen siittiöistä epigeenieroja löytyi erityisesti geeneistä, jotka kytkeytyvät aivojen kehitykseen ja ruokahaluun.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tutkijat halusivat tarkistaa, että havaitut erot juontuvat ylipainosta eivätkä elintavoista, joten he seurasivat, mitä siittiöille tapahtuu laihdutusleikkauksen jälkeen. Ilmeni, että sairaalloisen lihavien miesten sukusolujen epigeeninen rakenne meni uusiksi, kun ylipaino katosi. Erityisesti näin kävi juuri geeneissä, jotka osallistuvat syömisen säätelyyn.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Eläinkokeissa on havaittu, että ympäristötekijöiden, kuten ravitsemuksen, aiheuttamat epigeneettiset muutokset voivat vaikuttaa jälkeläisten terveyteen jopa useissa sukupolvissa. Jotkin väestötutkimukset vihjaavat samaa.

Barrèsin mukaan ilmiössä on evolutiivista järkeä. ”Esimerkiksi lihavuudesta on tullut meille haitta vasta äskettäin. Vielä muutama vuosikymmen sitten kyky varastoida energiaa oli etu, kun piti selviytyä nälänhädistä ja vastustaa infektioita.”

Tutkijat korostavat, että nyt havaittujen epigeneettisten erojen merkityksestä ja vaikutuksista jälkeläisiin pitää saada paljon enemmän tietoa. Heidän mukaansa tämä on ensimmäinen kerta, kun lihavuuden jälkiä ihmisen siittiöissä on kartoitettu.

”Tutkimuksemme voi johtaa käyttäytymismuutoksiin miehillä, jotka haluavat tulla isiksi”, Barrès uumoilee.

Tutkimuksen julkaisi Cell Metabolism.

Sisältö jatkuu mainoksen alla