Altistus tieliikennemelulle lisää aivohalvauksien riskiä erityisesti yli 65-vuotiailla.

Kymmenen desibeliä lisää tieliikennemelua lisää aivohalvauksen todennäköisyyttä 14 prosenttia, kävi ilmi European Heart Journal -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta.

Tanskalaistutkimus aivohalvauksien ja tieliikennemelulle altistumisen välillä on ensimmäinen laatuaan. 51 485 henkilöä kattavassa tutkimuksessa selvisi, että alle 65-vuotiailla melualtistuksen yhteys aivohalvaukseen ei ollut tilastollisesti merkitsevä, kun taas yli 65-vuotiailla jokainen 10 desibeliä lisää merkitsi 27 prosentin lisäystä aivohalvauksissa.

Vanhoilla ihmisillä 60 desibeliä näytti olevan riskiraja, jota kovempi melu lisäsi aivohalvauksia erityisen paljon.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tutkija Mette Sørensen Tanskan syöpäyhdistyksestä sanoi, että "aiemmat tutkimukset ovat yhdistäneet liikennemelun kohonneeseen verenpaineeseen ja sydänkohtauksiin, ja meidän tutkimuksemme lisää kasaantuvaa näyttöä siitä, että liikennemelu voi aiheuttaa monenlaisia sydän- ja verisuonitauteja. Nämä tutkimukset korostavat tarvetta toimille, joilla ihmisten melualtistusta vähennettäisiin."

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Yli 65-vuotiaiden aivohalvauksista 19 prosenttia liittyi melualtistukseen. Tutkimuksen aineistossa kuitenkin korostuivat kaupunkimaisesti asuvat ihmiset, joten tutkimus ei täysin edusta koko tanskalaisväestöä.

Epidemiologinen tutkimus ei kuitenkaan voi vahvistaa syy-yhteyttä tai melun vaikutusmekanismia.

Lue myös Marko Hamilon artikkeli Melu vie hengen ja hermot (Tiede 3/2010).

Sisältö jatkuu mainoksen alla