Kuva: Wikimedia Commons
Kuva: Wikimedia Commons

Vyötärön ympärys levenee desibelien kasvaessa.

Liikenteen melu saattaa lisätä vyötärölihavuuden riskiä, vihjaa ruotsalaistutkimus.

Tutkijat selvittivät yli 5 000 ihmisen altistumista tie-, raide- ja lentoliikenteen melulle Tukholman esikaupungeissa ja maaseudulla. Tutkittavat kertoivat muun muassa melusaasteesta, elintavoista, henkisestä rasituksesta ja unihäiriöistä. Heiltä mitattiin painoindeksi sekä vyötärön ja lantion ympärysmittojen suhde.

Yhteyttä tiemelun ja kehon painoindeksin välillä ei havaittu. Sen sijaan yhteys tiemelun ja vyötärön ympäryksen pienen kasvun välillä löytyi, mutta merkitsevä se oli vain naisilla. Miesten vyötärön ympärysmitta suhteessa lantioon kasvoi hieman etenkin tieliikenteen melun kasvaessa.

Melu voi lisätä henkistä rasitusta ja kortisolin eritystä. Hormonin arvellaan liittyvän rasvan kertymiseen vyötärölle. Liikennemelu voi myös vaikuttaa kehontoimintoihin esimerkiksi unihäiriöiden kautta välityksellä.

Tutkimus ilmestyi tiedelehdessä Occupational & Environmental Medicine.