Saisiko raapasta terveellisiä pöpöjä? Kuva: Wikimedia Commons
Saisiko raapasta terveellisiä pöpöjä? Kuva: Wikimedia Commons

Myöhemmin sotku voi kääntyä haitaksi.

Pikkulapset saattavat säästyä allergioilta ja astmalta, jos he altistuvat monipuolisesti erilaisille bakteereille, eläinhilseelle ja muille allergeeneille. Altistumisen on kuitenkin tapahduttava ensimmäisen elinvuoden aikana. Myöhemmin lapsuudessa altistus saattaa päinvastoin lisätä sairastumisvaaraa, raportoivat tutkijat Journal of Allergy and Clinical Immunology -lehdessä.

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa seurattiin viittäsataa kaupunkilaislasta syntymästä kolmevuotiaaksi. Tutkijat keräsivät lasten kodeista allergeeninäytteitä, minkä lisäksi lapsille tehtiin allergia- ja astmatestejä.

Kävi ilmi, että allergiat ja astmaan viittaava hengitysvinkuna olivat harvinaisempia lapsilla, jotka alle vuoden ikäisinä olivat altistuneet muun muassa kissan hilseelle sekä torakoiden jätöksille. Sama havaittiin niissä kodeissa, joiden pölynäytteistä tutkittiin myös bakteerien kirjoa ja määrää. Mitä monipuolisemmin bakteereja kodin pölyssä oli, sitä epätodennäköisemmin lapsi sairastui.

Havainnot tukevat niin sanottua hygieniahypoteesia, jonka mukaan lapsuuden infektioiden vähentyminen on lisännyt monia sairauksia, kuten allergioita ja astmaa. Heikko hygienia ja huonot asuinolot voivat kuitenkin myös altistaa monille sairauksille.

Lähde: Uutispalvelu Duodecim