Likinäköinen näkee sumeasti ilman laseja. Kuva: Wikimedia Commons
Likinäköinen näkee sumeasti ilman laseja. Kuva: Wikimedia Commons

Uusi tutkimus ei löytänyt yhteyttä lukemisen ja likinäköisyyden väliltä.

Likinäköisyyden kehittymistä lapsella voi ennustaa jo alaluokilla, yhdysvaltalainen tutkimus osoittaa. Likinäköisyyden riskistä kertoo se, että lapsella ei havaita pienenä juurikaan kaukotaitteisuutta. Vastaavasti normaalin näön säilymistä lapsen kasvaessa ennusti se, että lapsen silmät olivat alaluokilla vähän kaukotaitteiset.

Likinäköisyyden lisääntymisestä koulutetuissa maissa ja etenkin Aasiassa keskustellaan laajasti. Maailman terveysjärjestö on laatimassa uusia suosituksia likinäköisyyden tutkimiselle ja hoidolle. Likinäköisyyden katsotaan lisäävän silmäsairauksien kuten viherkaihin riskiä.

Kaukotaitteisuus tarkoittaa sitä, että silmä näkee tarkasti kauas, mutta lähelle tarkentaminen on vaikeampaa. Se johtuu siitä, että silmä on aavistuksen liian lyhyt, jolloin silmän linssi taittaa kuvan ikään kuin silmämunan taakse.

Likinäköisyys tarkoittaa sitä, että silmä ei näe tarkasti kauas. Se kehittyy yleensä lapsena. Esimerkiksi Suomessa erittäin harva on likinäköinen vielä seitsemänvuotiaana. Likinäköisyyden katsotaan johtuvan lähinnä siitä, että silmämuna kasvaa vähän liian pitkäksi.

Yhdysvaltalaisessa pitkän ajan tutkimuksessa oli 4 500 lasta. Lasten näöntarkkuuden kehittymistä seurattiin 6–11-vuotiaina. Seuratuista lapsista 414:lle oli kehittynyt likinäköisyys viimeistään silloin, kun he olivat kahdeksannella luokalla.

Tutkimuksen pontimena oli selvittää, voisiko lasten likinäköisyyden kehittymistä ennustaa jo siinä vaiheessa, kun he ovat aloittaneet koulun, ja voisiko kehittää keinoja likinäköisyyden hillitsemiseksi.

Tutkijat etsivät myös likinäköisyydelle altistavia tekijöitä. He esimerkiksi mittasivat lasten silmät ja kysyivät vanhemmilta lasten liikuntaharrastuksista. Yksi tärkeä riskitekijä näyttäisi olevan se, että lapsen molemmat vanhemmat ovat likinäköisiä.

Tutkimus ei vahvistanut olettamusta, että jatkuva lukeminen tai television katsominen läheltä lisäisi likinäköisyyttä.

Sen sijaan yhä näytti pätevän aikaisempi tutkimustieto, että paljon ulkoilevilla lapsilla oli pienempi likinäköisyyden riski kuin vähän ulkoilevilla. Syy on tutkija Karla Zadnikin mukaan yhä arvoitus, eikä yhteys ulkoilun ja likinäköisyyden riskin vähenemisellä ollut niin vahva, että se auttaisi ennustamaan likinäköisyyden kehittymistä.

Tutkittavissa oli poikia ja tyttöjä yhtä paljon. Lapsia oli myös vaihtelevasti eri etnisistä ryhmistä. Zadnik on saman pitkän ajan tutkimuksen pohjalta todennut aikaisemmin esimerkiksi sen, että likinäköisyys on yleisempää aasialaista syntyperää olevien perheiden lapsissa, mutta selkeää syytä ei ole löydetty.

Tuore tutkimus on tiedelehdessä Jama Ophtalmology, ja siitä kertoi myös Ohion yliopiston tiedote.

jussipussi
Seuraa 
Viestejä41793
Liittynyt6.12.2009

Likinäköisyyttä voi ennustaa jo alakoulussa

Päivitystä. Nuorten likinäköisyys lisääntyy nopeasti myös Euroopassa Lontoon King’s Collegen yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan eurooppalaisten nuorten likinäköisyys on lisääntynyt huomattavasti. Eri puolilta Eurooppaa kerätystä tutkimusaineistosta selvisi, että jo lähes puolet 25–29-vuotiaista eurooppalaisista kärsii kauas katsomisen vaikeuksista. Nuorison likinäköisyys on ollut Aasiassa yleistä jo pidemmän aikaa, mutta lontoolaisyliopiston tutkimus osoittaa ilmiön rantautuneen nyt myös...
Lue kommentti