Likinäköinen näkee sumeasti ilman laseja. Kuva: Wikimedia Commons
Likinäköinen näkee sumeasti ilman laseja. Kuva: Wikimedia Commons

Uusi tutkimus ei löytänyt yhteyttä lukemisen ja likinäköisyyden väliltä.

Likinäköisyyden kehittymistä lapsella voi ennustaa jo alaluokilla, yhdysvaltalainen tutkimus osoittaa. Likinäköisyyden riskistä kertoo se, että lapsella ei havaita pienenä juurikaan kaukotaitteisuutta. Vastaavasti normaalin näön säilymistä lapsen kasvaessa ennusti se, että lapsen silmät olivat alaluokilla vähän kaukotaitteiset.

Likinäköisyyden lisääntymisestä koulutetuissa maissa ja etenkin Aasiassa keskustellaan laajasti. Maailman terveysjärjestö on laatimassa uusia suosituksia likinäköisyyden tutkimiselle ja hoidolle. Likinäköisyyden katsotaan lisäävän silmäsairauksien kuten viherkaihin riskiä.

Kaukotaitteisuus tarkoittaa sitä, että silmä näkee tarkasti kauas, mutta lähelle tarkentaminen on vaikeampaa. Se johtuu siitä, että silmä on aavistuksen liian lyhyt, jolloin silmän linssi taittaa kuvan ikään kuin silmämunan taakse.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Likinäköisyys tarkoittaa sitä, että silmä ei näe tarkasti kauas. Se kehittyy yleensä lapsena. Esimerkiksi Suomessa erittäin harva on likinäköinen vielä seitsemänvuotiaana. Likinäköisyyden katsotaan johtuvan lähinnä siitä, että silmämuna kasvaa vähän liian pitkäksi.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Yhdysvaltalaisessa pitkän ajan tutkimuksessa oli 4 500 lasta. Lasten näöntarkkuuden kehittymistä seurattiin 6–11-vuotiaina. Seuratuista lapsista 414:lle oli kehittynyt likinäköisyys viimeistään silloin, kun he olivat kahdeksannella luokalla.

Tutkimuksen pontimena oli selvittää, voisiko lasten likinäköisyyden kehittymistä ennustaa jo siinä vaiheessa, kun he ovat aloittaneet koulun, ja voisiko kehittää keinoja likinäköisyyden hillitsemiseksi.

Tutkijat etsivät myös likinäköisyydelle altistavia tekijöitä. He esimerkiksi mittasivat lasten silmät ja kysyivät vanhemmilta lasten liikuntaharrastuksista. Yksi tärkeä riskitekijä näyttäisi olevan se, että lapsen molemmat vanhemmat ovat likinäköisiä.

Tutkimus ei vahvistanut olettamusta, että jatkuva lukeminen tai television katsominen läheltä lisäisi likinäköisyyttä.

Sen sijaan yhä näytti pätevän aikaisempi tutkimustieto, että paljon ulkoilevilla lapsilla oli pienempi likinäköisyyden riski kuin vähän ulkoilevilla. Syy on tutkija Karla Zadnikin mukaan yhä arvoitus, eikä yhteys ulkoilun ja likinäköisyyden riskin vähenemisellä ollut niin vahva, että se auttaisi ennustamaan likinäköisyyden kehittymistä.

Tutkittavissa oli poikia ja tyttöjä yhtä paljon. Lapsia oli myös vaihtelevasti eri etnisistä ryhmistä. Zadnik on saman pitkän ajan tutkimuksen pohjalta todennut aikaisemmin esimerkiksi sen, että likinäköisyys on yleisempää aasialaista syntyperää olevien perheiden lapsissa, mutta selkeää syytä ei ole löydetty.

Tuore tutkimus on tiedelehdessä Jama Ophtalmology, ja siitä kertoi myös Ohion yliopiston tiedote.

jussipussi
Seuraa 
Viestejä68601

Päivitystä.

Nuorten likinäköisyys lisääntyy nopeasti myös Euroopassa

Lontoon King’s Collegen yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan eurooppalaisten nuorten likinäköisyys on lisääntynyt huomattavasti.

Eri puolilta Eurooppaa kerätystä tutkimusaineistosta selvisi, että jo lähes puolet 25–29-vuotiaista eurooppalaisista kärsii kauas katsomisen vaikeuksista.

Nuorison likinäköisyys on ollut Aasiassa yleistä jo pidemmän aikaa, mutta lontoolaisyliopiston tutkimus osoittaa ilmiön rantautuneen nyt myös Eurooppaan.

Maailman terveysjärjestö WHO kutsuu likinäköisyyden lisääntymistä jo epidemiaksi. WHO:n asiantuntijaryhmässä toimiva Jyväskylän yliopiston dosenttiOlavi Pärssinen kertoo järjestön olevan huolissaan maailmanlaajuisesta kehityksestä.

"WHO on ennustanut, että kymmenen vuoden sisällä neljäsosa maailmasta on likinäköistä. Maailmanlaajuisesti se on jo nyt neljänneksi suurin sokeuden aiheuttaja."

Likinäköisyys syntyy, kun silmämuna kasvaa liian pitkäksi. Tällöin kuva heijastuu verkkokalvon etupuolelle ja kaukana olevat kohteet näkyvät sumeina. Likinäköisillä vanhemmilla on usein likinäköisiä lapsia, mutta perintötekijät eivät suinkaan ole merkittävin likinäköisyyden  aiheuttaja, huomauttaa silmätautiopin professoriHannu Uusitalo Tampereen yliopistosta.

"Nykyaikainen elämäntapa, jossa silmillä tehdään paljon lähityötä, ollaan sisätiloissa paljon ja liikutaan vähän, on tehnyt likitaittoisuuden huomattavasti yleisemmäksi kuin aikaisemmin."

Myös Olavi Pärssinen allekirjoittaa modernin elämäntyylin vaikutuksen.

"Vielä ennen maailmansotia vain joka kymmenennellä havaittiin likinäköisyyttä, kun nykyään länsimaissa siitä kärsii kolmannes väestöstä. "

http://www.hs.fi/hyvinvointi/a1305954922837?ref=hs-art-elama-hyvinvointi-6

Rousseau
Seuraa 
Viestejä16844

Näköisyyden vaihtelua tapahtuu melkeinpä kaikilla jotka jossain vaiheessa elämäänsä laseja tarvitsevat. Ei liene mitenkään tavatonta jos noin pieni lukema kuin miinusta alle kakkosen verran muuntuu sinne normaalimpaan (laseja tarvitsemattomaan) päin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla