Kuva: Corbis RF.
Kuva: Corbis RF.

Kvanttimekaniikka näyttää toimivan myös makrotasolla.

Kvanttimekaanikan lainalaisuuksia on onnistuttu havainnoimaan suprajohtavassa virtapiirissä. Kvanttifysiikka näyttää siis toimivan myös makrotason systeemeissä, ei vain hiukkastasolla.

Kvanttimekaniikka ennustaa, että lomittuneen hiukkasparin tilat riippuvat toisistaan tavalla, jota klassinen fysiikka ei voi selittää. Tästä riippuvuudesta voi tehdä havaintoja tarkastelemalla fotoni- tai ionipareja. Periaatteessa sama ilmiö pitäisi havaita kvanttibiteissä, virtapiireissä, jotka jäljittelevät alkeishiukkasten käyttäytymistä. Tekninen haaste on tilojen mittaaminen, sillä mittaus muuttaa kvanttitiloja ja antaa satunnaisia tuloksia. Tuloksia täytyy hakea korrelaatioiden kautta.

Kalifornian yliopiston tutkija John Martins kollegoinen raportoi onnistuneensa tässä. Tutkijoiden mukaan tulos on todiste siitä, että makroskooppinen virtapiirikin on kvanttisysteemi.

Tulevaisuuden tietokoneissa tieto ehkä liikkuu kvanttibitteinä eli kubitteina vanhanaikaisten bittien sijasta.

Tutkimuksen julkaisi Nature.