Kuva: Wikimedia Commons
Kuva: Wikimedia Commons

Tytöt ovat herkempiä vanhempien kaverien vaikutukselle.

Luokalle jätetyt ja muita luokkatovereita vanhemmat oppilaat lisäävät koulutovereidensa käytöshäiriöitä, vihjaa Yhdysvalloissa tehty tutkimus, jonka otos kattoi lähes 80 000 yläkouluikäistä.

Mitä enemmän koulussa oli luokkaa kertaavia ja vanhempia oppilaita, sitä todennäköisemmin siellä erotettiin koululaisia väliaikaisesti rikkomusten takia. Lisäksi muiden oppilaiden aiheuttamat järjestyshäiriöt kuten päihteiden käyttö, tappelut ja häirintä luokassa olivat tavallisempia.

Yhteys säilyi, vaikka tutkijat ottivat huomioon muun muassa koulun oppilaiden sosioekonomisen taustan ja vanhempien koulutuserot.

Toiset oppilasryhmät olivat herkempiä vanhempien koulukavereiden vaikutukselle. Kaikissa ryhmissä häiriöt lisääntyivät mutta eniten muuttui valkoihoisten ja tyttöjen käytös.

Tutkijoiden mukaan on tärkeää huolehtia vaikeuksissa olevien oppaiden etenemisestä paitsi heidän itsensä vuoksi myös siksi, että se kohentaa koulun ilmapiiriä ylipäätään.

Tutkimuksen julkaisi verkossa Teachers College Record.