Kuva: Leif Rosas / redstar
Kuva: Leif Rosas / redstar

Viheralueet parantavat myös yhteisöllisyyttä.

Luonnon läheisyys näyttää vähentävän rikollisuutta ja lisäävän ihmisten yhteenkuuluvuuden tunnetta, osoitti Britanniassa tehty tutkimus.

Tutkimuksessa arviointiin asuinalueiden vihreyttä ja kysyttiin ihmisiltä yhteisöllisyyden kokemuksista ja luonnon herättämistä tunteista. Saatuja tietoja tutkijat vertaisvat rikollisuuslukuihin.

Luonnon läheisyys selitti kahdeksan prosenttia vaihtelusta yhteisöllisyyden kokemuksissa ja neljä prosenttia rikollisuuden määrässä. Tutkijoiden mukaan lähellä sijaitseva luonto ehkäisee rikollisuutta jopa alueilla, joissa asukkaiden sosioekonominen asema on huono.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Yhteys luontoon tai sen puute on lähes yhtä merkittävä rikollisuuden taustatekijä kuin ihmisen heikko sosioekonominen asema. Tämä selittää viisi prosenttia rikollisuuden vaihtelusta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Yhteisöllisyyden luomiseen viherympäristö näyttäisi vaikuttavan enemmän kuin moni muu seikka. Tutkimuksen mukaan esimeriksi yksilölliset ennustavat tekijät, kuten tulot, sukupuoli, ikä ja koulutus selittävät vain kolme prosenttia vaihtelusta yhteisöllisyydessä.

Tutkijat huomauttavat kuitenkin, että luontosuhteen ja yhteisöllisyyden kokemuksen hyötyjä on vaikea erotella ja mitata.

Tutkimus julkaistiin Bioscience-lehdessä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla